Skip til primært indhold

Dagbøder på det nye OUH byggeri fra på mandag

Region Syddanmark forbereder sanktioner over for totalentreprenøren på det nye universitetshospital i Odense fra mandag den 18. december i form af dagbøder på 960.000 kroner. Boden har været varslet siden maj og træder nu i kraft, fordi to aftalte delmål om installationer og validering ikke er nået.

Oversigtsbillede af byggepladsen på det nye OUH - september 2023. Foto: Region Syddanmark

Oversigtsbillede af byggepladsen på det nye OUH - september 2023. Foto: Region Syddanmark

Lykkes det ikke totalentreprenøren for det nye OUH (OHPT) at nå i mål med to aftalte delmål inden 16. december, vil Odense Hospital Project Team, OHPT, mandag blive orienteret om, at der fra og med samme dag vil være en økonomisk sanktion i form af dagbøder.

Dagbøder er sædvanlig praksis i anlægsprojekter, når der opstår forsinkelser. Det er en kompensation, som entreprenøren skal betale pr. dag, byggeriet eller aftalte delmål er forsinket. Region Syddanmark forventer ikke, at OHPT når i mål med to af de tre aftalte milepæle inden fristen på lørdag, men totalentreprenøren har indtil lørdag til at komme op med en løsning, der kan afværge dagbøderne.

Karsten Uno Petersen (S), der er formand for regionens Udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling, ærgrer sig over udviklingen og over, at det ikke er lykkedes at nå i mål til de aftalte deadlines.

- Vi er naturligvis meget opmærksomme, når vi ikke ser de fremskridt, som vi forventer på byggeriet, og det ligger os meget på sinde, at vi får færdiggjort det nye OUH så hurtigt som muligt. Da vi lavede den seneste aftale for et år siden, var det vores overbevisning, at entreprenøren havde fået den snor, der var brug for, men når det ikke er sket, er det logisk, at vi nu griber fat i kontraktens muligheder for dagbøder, siger han.

Risiko for forsinkelser

I byggeriets kvartalsrapport for tredje kvartal 2023 fremgår det, at der er risiko for forsinkelser. Denne risiko er blandt andet baseret på, at OHPT har været bagud med installationerne til IT-systemet Scada, der skal overvåge teknikken på hospitalet. Desuden er en række rum, som kræver Lægemiddelstyrelsens godkendelse, ikke langt nok til at valideringsprocessen kan gå i gang. Dermed er der dagbøder på 961.267,69 kroner fra førstekommende arbejdsdag, som er mandag den 18. december.

En milepæl er en skelsættende deadline i et byggeri, som kan være afgørende for, at andre parter kan komme i gang med deres del af projektet. Er den ikke overholdt, kan det få en større tidsplan til at skride, fordi den ene overskridelse ”trækker andre med”. Det er to sådanne milepæle, som nu ikke er nået.

Det er endnu usikkert hvilken betydning forsinkelserne får for den samlede tidsplan. Region Syddanmarks projektorganisation for Nyt OUH er i gang med at beregne og analysere de krav til tid og økonomi, der er kommet fra OHPT.

Flere ændringer allerede

Byggeriets tidsplan har været justeret flere gange som følge af udfordringer i forbindelse med Covid-19 og krig i Europa, og blev senest tilpasset for et år siden.

Projektdirektør Kenneth Holm siger:

- Der er ingen tvivl om, at totalentreprenøren har været ramt af en række udefrakommende udfordringer. Det udløste senest i december 2022 en aftale om forlænget byggetid. Siden da har vi konstateret en række positive tiltag fra entreprenørens side, som vi troede var nok til at holde de nye deadlines. Men det er ikke lykkedes dem at skabe den nødvendige fremdrift. Det betyder, at vi nu ser os nødsaget til at tage kontraktens dagbodsbestemmelser i anvendelse.

Kenneth Holm forventer, at OHPT nu vil træffe de foranstaltninger, der skal til for at sikre den nødvendige fremdrift.

- Som totalentreprenør er der mange forhold, man skal styre og holde styr på. Tegninger, kontrakter med leverandører og hele ledelsen af byggeriets fremdrift. Det er en stor opgave, som kræver en stærk styringsorganisation - også ude på byggepladsen. Den opgave forventer vi naturligvis, at vores totalentreprenør kan løse, siger Kenneth Holm.

Dagbøderne vil fortsætte indtil der er skabt en acceptabel mulighed for at opstarte de planlagte aktiviteter, som er afhængige af foregående arbejder og dokumentation. Beløbet vil blive tilbageholdt i forbindelse med betalinger af entreprenørens fakturaer.

Fakta om SCADA

  • SCADA er en forkortelse for Supervisory Control And Data Acquisition og betyder ”Overvågning, kontrol og dataindsamling”.
  • Systemet opsamler og viser data for alle tekniske installationer herunder ventilation, varme-, lys- og energiforbrug og overvåger på den måde teknikken på hospitalet.
  • Region Syddanmark har selv haft ansvaret for opbygning og udvikling af IT systemet, mens OHPT er ansvarlige for at installere det i bygningerne. Det er disse installationer, der ikke er færdige.

Fakta om validering

  • Flere rum på det nye OUH skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen. Det gælder eksempelvis apotek og laboratorier, hvor der er særlige krav til hygiejnehåndtering, ventilation og temperaturer.
  • De enkelte afdelinger på OUH beskriver selv de krav, der er til netop deres område. Det kan være krav til særlige overflader, der tåler syrer og baser, krav til afstanden mellem indsugning af frisk luft og udblæsning eller krav til antallet af håndvaske.
  • Entreprenøren skal sørge for at få kravene med i designet, så rummene i sidste ende kan godkendes af Lægemiddelstyrelsen.
  • På grund af det store godkendelsesarbejde skal der for disse rum afleveres et omfattende dokumentationsmateriale, hvilket ikke er sket inden deadline 16. december.
APPFWU02V