Skip til primært indhold

Energikrise: Syddansk samarbejde klæder borgerne på til grønne energiløsninger

Den tiltagende energikrise og et fokus på omstilling til grøn varmeforsyning i hele den syddanske geografi inden 2030 får nu Region Syddanmark, Nyborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Middelfart, Kolding og Sønderborg Kommune, Dansk Fjernvarme, PlanEnergi og EC Network til at gå sammen om projektet COHEAT, der skal hjælpe borgerne med at vælge de bedste energiløsninger.

Skal en varmepumpe erstatte mit olie- eller gasfyr? Kan min vej eller min landsby dele en varmepumpe, eller er fjernvarme den bedste løsning? Kan min bolig overhovedet blive tilkoblet fjernvarmenettet? Det er overvejelser, som mange syddanske boligejere har, og som netop nu er højaktuelle i lyset af den tiltagende energikrise, der er udløst af Ruslands invasion af Ukraine, og som sender energipriserne i vejret.

Men nu er der hjælp på vej til de syddanske boligejere, for i et nyt partnerskab med en treårig bevilling fra EU-programmet LIFE21 vil projektet COHEAT sætte skub i den grønne omstilling af boliger i Syddanmark gennem en fælles syddansk indsats for varmeomlægning og energirenovering af boliger og bygninger uden for de eksisterende fjernvarmeområder. Deltagerne i projektet er Region Syddanmark, de syv syddanske kommuner; Nyborg, Sønderborg, Middelfart, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens og Kolding Kommune samt ProjectZero, Dansk Fjernvarme, PlanEnergi og EC Network

Projektets formål er at dele viden, erfaringer og best practice for at gøre omstillingen til fossilfri varmeforsyning så effektiv som mulig. Projektet har særligt fokus på landområderne og mindre landsbyer, hvor husstandene ligger spredt, og udfordringerne kan være størst.

Erfaringerne skal bredes ud til alle syddanske kommuner

Ifølge formanden for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, Michael Nielsen (K), har partnerskabet en vigtig opgave foran sig, for behovet for grønne energiløsninger har aldrig været større:    

- Vi går ind i partnerskabet i lyset af både klimaforandringer og en højaktuel energikrise, der gør det bydende nødvendigt at fjerne barriererne i energiomstillingen og styrke kommunernes indsatser for at udfase de fossile brændstoffer til opvarmning. I første omgang sætter vi skub i konverteringen til grønne varmeløsninger på Fyn, i Trekantområdet og i og omkring Sønderborg, men projekterfaringerne skal deles med alle syddanske kommuner, så udledningen af CO2 og andre klimagasser bliver bragt ned i hele den syddanske geografi.

Grøn varme til landsbyer og i landområder 

Partnerskabet skal styrke kommunernes arbejde med at hjælpe boligejerne med at vælge de bedste løsninger. Det kan f.eks. være at energirenovere private boliger, få lokale fjernvarmeløsninger eller udskifte gas- og oliefyr til varmepumper i den enkelte husstand eller kollektivt, hvis veje eller hele landsbyer går sammen i energifællesskaber.

Nyborg Kommune, der er med i partnerskabet, ser frem til videndeling og regionalt samarbejde:

- Vi har en meget vigtig opgave i Nyborg Kommune – som i alle landets kommuner – med at hjælpe borgerne til en CO2-neutral varmeforsyning. Det er en del af vores klimaplan i Nyborg Kommune – og det er blevet yderligere aktuelt med de ekstremt høje energipriser. COHEAT-projektet, som vi har udviklet sammen med de øvrige partnere, kommer på det helt rigtige tidspunkt til at støtte den opgave, og vi ser frem til at dele viden og erfaringer med det klare formål, at borgerne får den mest bæredygtige løsning på deres varmebehov både klimamæssigt og økonomisk, siger Per Jespersen (S), formand for Klima- og Naturudvalget i Nyborg Kommune.

Fokus på lokale fjernvarmeløsninger og energirenovering

Omstilling til en grøn varmeforsyning kræver, at nye teknologier og løsninger skal rulles ud. Det skal rådgivningsfirmaerne PlanEnergi og EC Network samt Dansk Fjernvarme bidrage med:

- Alle husstande og erhverv skal have tilbud om grøn opvarmning så hurtigt som muligt og komme væk fra naturgas og olie. Mange kan få fjernvarme, men særligt i områder med langt mellem bygningerne skal der tilbydes andre lokale løsninger. Fjernvarmesektoren vil hjælpe med sådanne løsninger, siger Dansk Fjernvarmes udviklingschef, Kim Behnke.

Fakta om COHEAT

I Danmark er ca. 500.000 boliger opvarmet med olie eller naturgas. Som led i de nationale klimamål skal de alle omlægges til fossilfrie energikilder inden 2030.  Samtidig er der betydelige energisparemuligheder i danske boliger. Over 83 pct. af husholdningernes energiforbrug går til boligopvarmning og varmt vand, mens de resterende 17 pct. går til klassik elforbrug, el-apparater mv.

COHEAT vil sætte skub i den grønne omstilling af boliger i Syddanmark gennem en treårig fælles syddansk indsats for varmeomlægning og energirenovering af boliger og bygninger uden for de eksisterende fjernvarmeområder.

Deltagerne i projektet er Region Syddanmark, Nyborg Kommune, Sønderborg Kommune, Middelfart Kommune, Svendborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Assens Kommune og Kolding Kommune samt ProjectZero, Dansk Fjernvarme, PlanEnergi og EC Network

Det er COHEATs ambition at nå ud i hele Region Syddanmark, og alle kommuner i Region Syddanmark bakker op om indsatsen.

EU har bevilliget ca. 11 mio. kr. til projektet.

Projektet er støttet af den Europæiske Union. Synspunkter og holdninger tilkendegivet fra afsenderen af denne meddelelse dækkes ikke nødvendigvis af den Europæiske Union, eller EU programmet LIFE. Hverken den Europæiske Union eller EU støtteprogrammet kan holdes ansvarlige for indholdet af meddelelser fra afsenderen.

APPFWU01V