Skip til primært indhold

Første spadestik på nyt bæredygtigt psykiatrisygehus i Odense

15. august blev første spadestik taget til det nye psykiatrisygehus, som bygges sammen med resten af Nyt OUH. Spadestikket er en markering af den udvikling, som Psykiatrien er inde i, og af at Region Syddanmark gerne vil give Psykiatrien de absolut bedste vilkår for at kunne lykkes.

Mandag den 15. august blev første spadestik taget til byggeriet af det nye psykiatrisygehus, som bygges i forbindelse med Nyt OUH. En bygning, som kommer til at indeholde 142 patientstuer med eget bad og toilet, og hvor alle stuerne vil have adgang og udsigt til udearealer, ligesom der vil være faciliteter, der understøtter psykiatriens fokus på fysisk aktivitet og bevægelse.

Formand for Region Syddanmarks psykiatri- og socialudvalg Mette Bossen Linnet (V) siger:

- Fysiske rammer der giver mulighed for eksempelvis motion eller afslapning og afkobling på afsnittene er, ligesom indbydende udearealer, med til at give gode forudsætninger for behandlingen. Den slags tiltag kan være med til at mindske antallet af konflikter og dermed også brugen af tvang. Rammerne kan også være med til at give bedre muligheder for inddragelse af patienterne i behandlingen

Forhåbningen er, at de nye idéer i byggeriet skal komme patienter, pårørende og medarbejdere til gode. Udvalgsformanden fastslår, at i en tid med konstant pres på rekruttering og fastholdelse, er det vigtigt med et attraktivt behandlingsmiljø, hvor nye metoder og integrerede behandlingsforløb lettere lader sig gøre:

- Vi vil rigtig gerne arbejde med nye tiltag og evidensbaserede løsninger, og det nye rehabiliteringsafsnit er et godt eksempel. Her vil være mulighed for længere, stabiliserende indlæggelsesforløb, og projektet er finansieret af psykiatrimidlerne i Finansloven for 2020.

Samarbejde om at skabe de bedste løsninger

Ved at bygge det nye psykiatrisygehus sammen med nyt OUH skaber Region Syddanmark optimale rammer for at samle patientforløb på tværs af somatiske og psykiatriske afdelinger.

Spadestikket til det nye byggeri blev taget i samarbejde mellem regionsrådsformand Stephanie Lose, Solveig Rannje, som er ejendomsdirektør i Velliv og Jens Skinnebach, som er afdelingschef i entreprenørvirksomheden A. Enggaard. Ligesom det symbolske første spadestik, er hele byggeriet et samarbejde, et såkaldt offentligt-privat partnerskab (OPP) mellem de tre parter. Regionsrådsformanden er glad for samarbejdet, som betyder, at ambitionerne i psykiatriplanen kan indfries.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) siger:

- For 14 år siden satte vi den første psykiatriplan i søen, og der er siden investeret milliarder af kroner i de fysiske rammer i psykiatrien i hele regionen. Samtidig har vi investeret i behandlingstilbuddet til de psykiatriske patienter i regionen, og vi venter nu spændt på den nationale 10 års plan for psykiatri, der skal bidrage til et løft og en helt nødvendig udvikling.

Når vi i dag kan give startskuddet til, at vi nu bygger et stort og moderne hus til Psykiatrien, er det en markering af det fokus, vi har på psykiatrien - og på at vi er forsat er klar til at styrke og udvikle.

Bæredygtighed og brugerinddragelse

Regionsrådet vedtog i 2020, at nybyggerier og ombygninger over 2,5 mio. kr., hvor det er teknisk muligt, som minimum skal opnå en guld-certificering i DGNB-bæredygtighedscertificeringsordningen, der er en helhedsorienteret bæredygtighedsvurdering af byggeriet.

Psykiatriprojektet er det første af regionens projekter, som skal certificeres inden for denne ordning.

Som en del af certificeringen har brugerne af den kommende bygning været inddraget i udarbejdelsen af udbudsmaterialet og i møderne omkring indgåelse af kontrakten.

Formand for Region Syddanmarks udvalg for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling Karsten Uno Petersen (S) siger:

- Jeg er stolt over at kunne sige, at vi benytter os meget af brugerinvolvering, når vi bygger nyt i Region Syddanmark. Det nye psykiatrisygehus i Odense er ingen undtagelse. Vi har udviklet nye sengestuer sammen med personale og patienter, som OPP-partnerne har arbejdet videre med stor forståelse ift. patienternes behov. Eksempelvis har vi med de nye sengestuer forsøgt at sørge for, at der er udsigt til udearealerne, men at man ikke skal kunne kigge ind, når man står udenfor. Alt dette er blevet finpudset i samarbejdet mellem region og OPP holdet, og er bare ét eksempel på, at sammen kan vi meget mere.

Foto af Maria Tuxen Hedegaard: Afdelingschef i entreprenørvirksomheden A. Enggaard Jens Skinnebach, Regionsrådsformand Stephanie Lose og Ejendomsdirektør i Velliv Solveig Rannje

Foto af Maria Tuxen Hedegaard: Afdelingschef i entreprenørvirksomheden A. Enggaard Jens Skinnebach, Regionsrådsformand Stephanie Lose og Ejendomsdirektør i Velliv Solveig Rannje

Foto af Maria Tuxen Hedegaard: Formand for Region Syddanmarks psykiatri- og socialudvalg Mette Bossen Linnet, Afdelingschef i entreprenørvirksomheden A. Enggaard Jens Skinnebach, Regionsrådsformand Stephanie Lose, Ejendomsdirektør i Velliv Solveig Rannje og Formand for Region Syddanmarks udvalg for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling Karsten Uno Petersen

Foto af Maria Tuxen Hedegaard: Formand for Region Syddanmarks psykiatri- og socialudvalg Mette Bossen Linnet, Afdelingschef i entreprenørvirksomheden A. Enggaard Jens Skinnebach, Regionsrådsformand Stephanie Lose, Ejendomsdirektør i Velliv Solveig Rannje og Formand for Region Syddanmarks udvalg for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling Karsten Uno Petersen

APPFWU02V