Skip til primært indhold

Esbjerg slår dørene op for det første hold medicinstuderende

Torsdag 1. september tager den nye kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg imod det første hold lægestuderende. Mange års grundige forberedelser går forud for uddannelsen, der skal være med til at sikre lægedækningen i det sydvestjyske. Åbningen markeres med et officielt åbningsarrangement på Syddansk Universitetshospital – Esbjerg Sygehus, hvor blandt andre uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen vil klippe den røde snor til uddannelsens nye undervisningslokaler.

30 medicinstuderende tæller spændte ned til studiestart på den regionale kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg torsdag 1. september. De udgør det første hold studerende på den nye uddannelse, og åbningen af uddannelsen markeres på dagen med et officielt åbningsarrangement på Syddansk Universitetshospital – Esbjerg Sygehus.

Alle samarbejdspartnerne omkring den nye lægeuddannelse – Syddansk Universitet (SDU), Region Syddanmark, Syddansk Universitetshospital – Esbjerg Sygehus, Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland, Psykiatrien i Region Syddanmark og almen praksis – har længe set frem til den store dag.

Håber på flere læger til det sydvestjyske

Der er store forventninger til, at lægeuddannelsen vil få en positiv effekt på lægedækningen i Sydvestjylland.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Jeg har set frem til åbningen af kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg med stor glæde. Når vi sammenligner os med resten af landet, har vi generelt en god lægedækning i Region Syddanmark, men der er områder i især den jyske del af regionen, hvor vi er udfordrede. Derfor er det stort, at vi med uddannelsen kan tiltrække medicinstuderende til Sydjylland. Nu kan vi tilbyde de kommende læger et fantastisk studie i en skøn del af landet, og samtidig er der mange spændende karrieremuligheder, når de er færdiguddannede. Derfor håber vi også, at de kommende læger slår sig ned i området.

For at tiltrække flere læger til almen praksis og komme lægemanglen til livs er den nye kandidatuddannelse tilrettelagt, så de studerende får længere praktik i almen praksis, end medicinstuderende får andre steder. Samtidig vil uddannelsen være koblet tæt sammen med en ny forskningsenhed i almen praksis, der skal forske, men også bidrage med almenmedicinsk undervisning.

Godt samarbejde har skabt en stærk kliniknær uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg blev politisk godkendt i 2018, og siden er der blevet arbejdet intenst for at tilrettelægge en uddannelse, der skal fungere i samarbejde med den veletablerede medicinuddannelse i Odense.

Per Busk, der er administrerende sygehusdirektør på Syddansk Universitetshospital – Esbjerg Sygehus, siger:

– Nu er vi klar til at tage imod det første hold studerende. Det er en kæmpe milepæl, som vi på Sydvestjysk Sygehus er meget stolte over at nå sammen med vores samarbejdspartnere. Sammen har vi lagt mange kræfter i at bygge uddannelsen op, så de studerende bliver rustede til det arbejdsliv, der venter, når de er færdiguddannede. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde dem kliniknær læring, hvor de bliver tilknyttet en fast afdeling på Syddansk Universitetshospital – Esbjerg Sygehus eller i psykiatrien, så læringen foregår i trygge rammer.

Attraktiv lægeuddannelse får medicinstuderende til at rykke vestpå

Ligesom lægeuddannelsen i Odense udbydes den nye kandidat-gren af Syddansk Universitet (SDU). Studieordningen og pensum ligger fast, men SDU, Syddansk Universitetshospital – Esbjerg Sygehus og de andre sygehuse i det sydjyske har haft frie rammer til at nytænke studieforløb og gøre det attraktivt.

Dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU, der står for lægeuddannelsen, siger:

- Vi glæder os utrolig meget til at kunne byde velkommen til de 30 nye studerende på kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg. Allerede nu ved vi, at der til 2024- og 2025-årgangene begge år er over 1.300 ansøgere til uddannelsen, så det er lykkedes at skabe en attraktiv uddannelse, som blandt andet skiller sig ud ved at være meget tæt på det kliniske arbejde. Jeg vil sige en meget stor tak til både de mange engagerede medarbejdere på sygehusene i det Syd- og Sønderjyske område, til Region Syddanmark, som har bidraget afgørende til virkeliggørelsen af uddannelsen og til Esbjerg by, som har arbejdet hårdt på at etablere attraktive studie- og boligforhold i Esbjerg.

Kom tættere på psykiatrien

De 30 kandidatstuderende i Esbjerg, har alle gennemført bachelor-delen af medicinstudiet. I Esbjerg tilbyder forskningsaktive læger fra Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland, Syddansk Universitetshospital – Esbjerg Sygehus, almen praksis og Psykiatrien i Region Syddanmark undervisning på højeste niveau.

Anders Meinert Pedersen, der er lægefaglig direktør for Psykiatrien i Region Syddanmark, siger:

- I Psykiatrien er der også et stort behov for nye kolleger. Derfor er det fantastisk, at vi har fået skabt et stærkt forsknings- og uddannelsesmiljø i Esbjerg, som Psykiatrien i Region Syddanmark er en del af. Det betyder, at vi kan tiltrække dygtige lægestuderende, og med den nye uddannelse kan vi vise, hvad begge vores psykiatrispecialer rummer af spændende muligheder og kliniske udfordringer. Vi glæder os meget til at tage godt imod de nye studerende.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen klipper den røde snor

Den officielle åbning fejres torsdag 1. september med taler fra bl.a. uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S), regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen vil sammen med en repræsentant fra Syddansk Universitetshospital – Esbjerg Sygehus’ patient- og pårørendepanel, to forskningsrepræsentanter og to studerende klippe de røde snore til uddannelsens undervisningslokaler, grupperum, bibliotek, læsesal og faciliteter til færdigheds- og simulationstræning og erklære uddannelsens undervisnings- og forskningsfaciliteter for åbne. Derefter får de inviterede mulighed for at høre lidt om de forskellige lokaler.

En uddannelse med tre særkender

Den nye regionale kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg har tre særkender:

  • Kliniknær læring og tilknytning til stamafdeling
  • Fokus på ny teknologi i simulation og træning af færdigheder
  • Compassion som værktøj for robusthed og arbejdsglæde

Formålet med de tre særkender er at ruste de studerende til at tage ansvar som læger, give dem en glidende overgang fra studiet til arbejdet som læge, sikre trivsel og give de studerende kolleger tidligt i den faglige udvikling, så praktiske erfaringer kan hjælpe med at sætte pensummet i perspektiv.

Se videoen: Nu er det muligt at uddanne sig til læge et nyt sted i Danmark

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU01V