Skip til primært indhold

Rambøll bliver bygherrerådgiver på oprensningen ved Himmark Strand

Rådgivningsvirksomheden Rambøll har vundet opgaven som bygherrerådgiver på oprensning af generationsforureningen på Himmark Strand. Rambøll skal levere specialviden og hjælpe regionen, så den kommer sikkert og bæredygtigt i mål med oprensningen.

Region Syddanmark og Rambøll vil i de kommende år danne et stærkt makkerpar omkring oprensningen af Himmark Strand. Rambøll skal som bygherrerådgiver bistå regionen i den store opgave. Opgaven består af at oprense et område på godt 45.000 m2 på stranden og ude i havet ved Himmark Strand.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Vi ser frem til et godt samarbejde med Rambøll, som vi forventer kan bistå os med både ekspertviden, sparring og erfaring, når vi tager hul på den næste fase af oprensningen på Himmark Strand. Generations-forureninger kræver specialiseret viden og indgående erfaring med projekter, som rækker ud over det, vores ellers meget dygtige fagfolk i regionshuset har. Rambølls ekspertviden om f.eks. risikovurderinger, teknik og kemi bliver afgørende i det store arbejde, der venter os. Det er vigtigt for os, at oprensningen både kommer godt fra start og flot i mål, og det mener vi, at Rambøll vil være med til at sikre.

Ekspertviden og erfaring igennem hele processen

Som bygherrerådgiver skal Rambøll stå for den samlede planlægning af de kommende års oprensning på Himmark Strand - både før, under og efter.

Planlægningen inkluderer bl.a. det kommende entrepriseudbud, hvor den entreprenør, som skal stå for selve oprensningen skal findes. Rambøll skal stå for:

  • tilsynet og kontrollen under selve oprensningen
  • at hjælpe entreprenøren med tekniske spørgsmål
  • at sikre, at tilladelser og lovgivning overholdes
  • at reetableringen af stand- og havområdet på Himmark Strand kommer flot i mål.

Landedirektør for Miljø & Sundhed hos Rambøll Torben Kristiansen siger:

I Rambøll er vi stolte af at blive valgt til denne opgave. Vi ser det som en central og vigtig opgave for Rambøll at arbejde med at fjerne fortidens store generationsforureninger for at sikre et rent miljø til fremtidens generationer, og dermed fjerne barriere for fremtidens bæredygtige udvikling. Rambøll har en særlig mulighed, og dermed forpligtigelse, til at bidrage til dette på grund af vores mangeårige danske og internationale erfaring.

Bæredygtighed i fokus

Rambøll skal også sikre, at oprensningen på Himmark Strand bliver bæredygtig. Det er nemlig regionens ambition, at den samlede oprensning bliver så bæredygtig som muligt, fortæller formand for miljøudvalget i Region Syddanmark, Jørn Lehmann Petersen (S):

- Det er vores klare ønske, at oprensningsarbejdet ved Himmark Strand tilrettelægges af Rambøll, så projektet bliver så bæredygtigt som muligt. Derfor forventer vi os også meget af den workshop om bæredygtighed, Rambøll har planlagt. Bæredygtighed kan være mange ting; fra FN’s verdensmål til overvejelser omkring brugen af lastbiler i oprensningsarbejdet. Men det er især vigtigt, at bæredygtighed tænkes ind i projektet helt fra start, så den entreprenør, der vælges til at udføre oprensningen, også vurderes ud fra deres tilgang til bæredygtighed.

Næste skridt på vejen

En af Rambølls første store opgaver bliver at sætte sig sammen med regionen for at planlægge det EU-entrepriseudbud, der skal laves for at finde den entreprenør, som skal stå for selve oprensningen på Himmark Strand. Det er planen, at det udbud skal sættes i gang i løbet af foråret 2022.

Det er forventningen, at entrepriseudbuddet vil tage omkring 3-4 måneder, og derfor er det planen, at det første spadestik til oprensningen kan tages efter sommerferien 2022.

Fakta

Forureningen på Himmark Strand er en såkaldt generationsforurening.

Generationsforureninger er blandt andet kendetegnet ved, at det vil koste mere end 50 mio. kr. at undersøge og oprense dem. En anden fællesnævner er, at de vil udgøre et problem i mange generationer fremover, hvis der ikke bliver gjort noget ved dem.

Der er i finansloven for 2021 afsat 630 mio. kr. over fem år til oprensning af de første af de 10 danske generationsforureninger. Danfoss bidrager med 25 mio. kr. til oprensningen på Himmark Strand.

Prisen for oprensningen forventes at ligge på mellem 156-192 mio. kr.

Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss har gennem længere tid samarbejdet om håndtering af forureningen, og fra 2021 er en ny partnerskabsaftale med til at sætte rammerne for det kommende arbejde med selve oprensningen samt forvaltningen af både finanslovsmidlerne og Danfoss’ bidrag.

Du kan læse mere om Himmark Strand på regionens hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark.

Formand for miljøudvalget Jørn Lehmann Petersen (S), Region Syddanmark.

Landedirektør - Miljø & Sundhed, Torben Kristiansen, Rambøll, tlf. 51 61 05 93

Kontaktoplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU02V