Skip til primært indhold

Nyt digitalt tilbud skal hjælpe børn og unge med psykiske lidelser

Børne- og Ungdomspsykiatrien oplever en stigning i antallet af henvisninger af børn og unge. Derfor vil Region Syddanmark nu lancere et nyt digitalt behandlingstilbud. Regionsrådet har netop afsat 2,5 millioner kroner om året til projektet.

Flere og flere børn og unge bliver henvist til Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark. De er påvirket af mistrivsel og psykiske lidelser, og medarbejderne på regionens behandlingstilbud har oplevet en stigning i antallet af henvisninger.

Desværre oplever Børne- og Ungdomspsykiatrien også, at børnene ikke søger hjælpen i tide.

Nu vil regionen udvikle et nyt digitalt behandlingstilbud til børn og unge i alderen 12-18 år, der har psykiske lidelser. Tilbuddet består af en række online terapiprogrammer, der lærer de unge at håndtere sociale fobier, generaliseret angst og enkeltfobier.

Behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi. En velkendt og virkningsfuld behandlingsmetode, som også har vist sig velegnet i et digitalt format. Den type terapi klæder ved hjælp af øvelser børnene og de unge på til at forstå, hvordan deres tanker kan påvirke følelser og fremkalde fysiske reaktioner, og hvordan tankerne kan påvirke børnenes og de unges handlinger.

Digitalt tilbud kan nå de unge

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener, det er vigtigt at Region Syddanmark reagerer hurtigt på de alarmerende tendenser og udvider tilbuddet til børn og unge med psykiske lidelser:

- Det gør mig urolig at se, at der er flere og flere børn og unge, der ikke trives, og det bliver vi nødt til at reagere på. Der er desværre både blandt børn og unge såvel som voksne et tabu, når det kommer til at søge hjælp til psykiske lidelser. Men ved at lave et digitalt tilbud til de unge, kan vi måske nemmere hjælpe dem, da de i forvejen er hjemmevante i den digitale verden.

Region Syddanmark har de senere år haft et fokus på unges mistrivsel, og projektet var en del af budgetforliget for 2022.  Med regionsrådets opbakning får Psykiatrisygehuset nu 2,5 millioner om året til at udvikle og senere drive tilbuddet.

Behandlingstilbud bygger på gode syddanske erfaringer

Det er Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark, der kommer til at stå for udviklingen af tilbuddet. Centeret har tidligere stået bag lignende projekter såsom Mindhelper.dk og Internetpsykiatrien, der er velfungerende digitale tilbud til vokse. De to tilbud er begge udviklet i Region Syddanmark og siden da udbredt til hele Danmark.

Udvalgsformand for Psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen (DF) hæfter sig ved, at regionen er frontløber inden for området:

- Jeg er rigtig glad for og stolt over, at vi har nogle dygtige, kompetente og engagerede medarbejdere, der er klar til at udvikle nye behandlingsmuligheder, så vi kan give de unge og børnene den hjælp og støtte, som de så tydeligt har brug for.

Region Syddanmark forventer, at de første børn og unge kan tage terapiprogrammerne i brug allerede i 2022, og i 2024 forventer regionen at kunne behandle 350 børn og unge.

APPFWU02V