Skip til primært indhold

Sidste fase af nyt centrallager er på plads

Corona-krisen har med stor tydelighed vist, at det er en fin idé at have et godt lager af blandt andet værnemidler. I sommeren 2020 fremrykkede regionsrådet derfor planerne om at bygge et nyt centrallager i Odense. Nu er sidste fase af byggeriplanerne godkendt.

Masker, visirer og håndsprit.

Da coronaen bredte sig i hele verden i 2020, blev det tydeligt, hvor vigtigt det er at have et godt lager af værnemidler og andre fornødenheder. Stor efterspørgsel og pressede forsyninger betød nemlig, at der i perioder skulle arbejdes ekstra hårdt for at sikre nok leverancer.

For at være bedre sikret i fremtiden besluttede regionsrådet i sommeren 2020 at fremrykke byggeriet af et centrallager i Odense. Byggeriet af et centrallager for hele regionen var ellers først planlagt i 2024 eller senere.

I første omgang godkendte regionsrådet kun planerne til de rå, ydre linjer. På mandagens regionsrådsmøde var det så planerne for lagerets indretning og funktion, der fik godkendelsesstemplet.

Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg, siger:

- Behovet for et stort, velfungerende centrallager er tydeligere nu end nogensinde før. Derfor har det også været vigtigt, at vi hurtigt har fået godkendelser og papirer på plads, så vi kan få byggeriet i gang. Med godkendelsen af byggeriets anden fase kan entreprenøren gå i gang med det indvendige sideløbende med færdiggørelsen af den udvendige skal. Lageret kommer til at styrke vores robusthed i kriser, men det vil også være et stort aktiv i hverdagen på det nye OUH og for de andre sygehuse i regionen.

Lageret bliver på 5.300 kvadratmeter og kommer til at indeholde 5-6.000 varenumre, herunder sterile varer, der skal opbevares under overtryk i et fugt- og temperaturstyret område. Den samlede pris for lageret bliver 104 millioner kroner. Lageret kan efter planen tages i brug som værnemiddellager ultimo 2022, og projektet forventes helt afsluttet medio 2023.

Regionalt lager for alle regionens sygehuse

Det kommende regionale lager skal fungere som lager for alle regionens sygehuse på udvalgte produkter og samtidig fungere som lokalt lager for OUH. Det er oplagt at placere det ved det nye OUH – regionens største sygehus. Placeringen tæt ved motorvejen gør det nemt at distribuere varer fra lageret til regionens andre sygehuse.

Det nye regionale lager bliver samtidig en del af den såkaldte serviceby ved det nye OUH, der kommer til at ligge udenfor Hospitalsringen. Mere præcist placeres bygningen i forlængelse af sygehusets hovedkøkken og logistik- og sterilcentral. Fra dette område af servicebyen er der en tunnel direkte til den centrale del af det nye OUH.

Sammen med lageret godkendte regionsrådet mandag også planerne om en hjælpemiddelcentral, hvor borgere kan få udleveret og aflevere kørestole, krykker, m.v. Hjælpemiddelcentralen bliver på 900 kvadratmeter og var i første omgang placeret i forlængelse af centrallageret, men arbejdet med lageret har vist, at placeringen er mere hensigtsmæssig ved servicebyens indgang vest. Regionsrådet godkendte desuden posttjeneste på 500 kvadratmeter, og både hjælpemiddelcentralen og posttjenesten placeres i servicebyen. Hjælpemiddelcentralen og posttjenesten koster sammenlagt 18 millioner kroner.

Læs mere om arbejdet med lageret i dagsordenspunktet til mandagens regionsrådsmøde

 

Kontaktoplysninger på det øvrige regionsråd

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU02V