Skip til primært indhold

Mobile akutte tilbud til syddanskere med psykisk sygdom forbedres og udbygges

Region Syddanmark har gode erfaringer med, at en hurtig opsøgende indsats fører til større tryghed, mindre tvang og færre akutte genindlæggelser blandt mennesker, der lider af svær psykisk sygdom. Regionen vil på baggrund af erfaringer fra igangværende akutte tilbud forbedre og styrke den akutte mobile indsats til både børn og voksne.

Hurtig hjælp er god hjælp. Sådan kunne overskriften på regionens akutte udkørende tilbud til børn og voksne, der har svær psykisk sygdom inde på livet, godt lyde, og derfor er regionen godt i gang med at videreudvikle området.

Mere udkørende aktivitet og ny telefontjeneste til udsatte børn og unge

Inden for børne- og ungdomspsykiatrien er der sat gang i flere tiltag, som på hver sin vis bidrager til, at børn og unge med psykisk sygdom kan få mere hjælp og støtte derhjemme, mens de er i ambulant behandling.

Konkret vedtog regionsrådet i december 2020, at de mobile teams, som kører ud til børn og unge på bosteder og i eget hjem, skal være et permanent tilbud, og at antallet af mobile teams skal øges, så medarbejderne kan støtte patienter og pårørende mere i hverdagen.

Det betyder blandt andet, at medarbejderne i de mobile teams senest 2 dage efter udskrivning fra psykiatrien kontakter patienten, og at patienter, som er inde i en ustabil periode, får et opkald hver eneste aften.

Siden januar har patienter og pårørende også haft mulighed for at ringe til en telefonlinje, der bemandes af fagfolk, for at få råd og vejledning i tilspidsede situationer.

Formanden for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF), siger:

- Det er svært at leve med psykisk sygdom, og der er mange faldgruber på vejen til at få det bedre. Jeg håber, at de mobile teams kan gøre vejen lidt nemmere, fordi de er meget tilgængelige for både patienter og pårørende, og at medarbejderne derfor kan forebygge flere akutte genindlæggelser hos de mest udsatte børn og unge. Blandt andet ved at vi har mulighed for aktivt at kontakte patienten efter første indlæggelse. Det kan gøre langt de fleste mere trygge.

Akut udrykningstjeneste forebygger tvangsindlæggelser blandt voksne

Inden for voksenpsykiatrien er regionen også godt i gang med at gøre det nemmere at få hjælp af regionens mobile tilbud til syddanskere med svær psykisk sygdom. Målet er bl.a., at endnu flere patienter over 20 år undgår at blive indlagt mod deres vilje.

Det skal ske ved, at den akutte udrykningstjeneste, der sammen med politiet kører ud til syddanskere, der står over for en tvangsindlæggelse, i fremtiden skal kunne tilkaldes andre parter end i dag. Det kunne for eksempel være bosteder eller somatiske sygehusafdelinger.

I dag kan den akutte udrykningstjeneste, der har eksisteret siden 2019, kun aktiveres af politi, egen læge eller vagtlægen. 

Nu håber Thies Mathiasen, at de ekstra tilkaldemuligheder vil føre til øget tryghed og færre tvangsindlæggelser:

- Det er voldsomt at blive indlagt mod sin vilje. Og når vi nu har så gode erfaringer med at lade et kompetent personale tale patienterne ned og hjælpe dem til for eksempel en frivillig indlæggelse, er det selvfølgelig værd at videreudvikle. Så jeg ser frem til, at endnu flere patienter, der har det så dårligt, at de står over for en tvangsindlæggelse, kan blive hjulpet ud af situationen med eller uden indlæggelse, siger han.

Fakta om akutte udrykningstjenester - APU og FUT

Der findes i øjeblikket to akutte psykiatriske udrykningstjenester til voksne i Region Syddanmark; APU og FUT.

APU står for Akut Psykiatrisk Udrykningstjeneste og er et døgnåbent udgående akuttilbud, som bistår politi, praktiserende læger og vagtlæge med psykiatrifaglig assistance, og snart også andre parter, som eksempelvis kunne være bosteder og somatiske afdelinger.

Der er siden 2019 registreret i alt 167 aktiveringer af APU, hvoraf 100 aktiveringer var i 2020. Største aktivitet ses hos Psykiatrisk Afdeling Vejle, som dækker udrykningstjenesten for hele regionen kl. 21-13 alle dage.

Seneste data viser, at aktiveringen af APU i 17 pct. af tilfældene ændrede en planlagt tvangsindlæggelse til en frivillig indlæggelse, og en planlagt tvangsindlæggelse blev i 1 pct. af tilfældene ændret til planlagt opfølgning, eksempelvis via mobil skadestue.

FUT står for Fælles Udrykningsteam og er et tilbud på Fyn, hvor Psykiatrisk Afdeling Odense og Fyns Politi på hverdage samarbejder i et pilotprojekt.

Her er det også en psykiatrisk sygeplejerske, der rykker ud sammen med en politipatrulje. Seneste data fra politiet viser, at der er registreret 905 sager i det fælles udrykningsteam fra projektstart i 2019 til og med januar 2021. FUT udløber medio 2021. Herefter vil Fyn blive omfattet af APU-tilbuddet.


Kontaktoplysninger på øvrige regionsrådsmedlemmer

Yderligere oplysninger

APPFWU02V