Skip til primært indhold

Himmark-forurening tættere på en løsning

Efter grundige undersøgelser og analyser foreligger der nu et konkret løsningsforslag, som kan håndtere generationsforureningen på Himmark Strand og bane vejen for en ophævelse af badeforbuddet. Løsningen og den mulige finansiering vil nu blive præsenteret for miljøministeren.

Målet om at håndtere generationsforureningen ved Himmark Strand på Als og få ophævet badeforbuddet inden udgangen af 2023 er rykket tættere på.  

Arbejdet blev igangsat af Danfoss, Sønderborg Kommune og Region Syddanmark for at undersøge forureningens omfang og mulige oprensningsmetoder. Der er nu udarbejdet en rapport med to konkrete løsningsforslag til den politiske følgegruppe.  

Enighed om løsning

Den politiske følgegruppe har ved et møde i dag, hvor Miljøstyrelsen også var med, forholdt sig til de to forslag. Den politiske følgegruppe er enig om, at den bedste af de to løsninger er at grave al forureningen væk:

Regionrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) siger: 
 
- Jeg glæder mig over, at vi enstemmigt har peget på opgravning som den bedste løsning for Himmark Strand. Ved at grave al forureningen væk, så hurtigt som muligt, bliver forureningen håndteret én gang for alle. På den måde udskyder vi ikke endnu engang udgifter, der udspringer fra fortiden til kommende generationer. Nu skal vi se nærmere på, hvordan løsningen kan finansieres. Derfor vil vi nu præsentere løsningen for miljøministeren.
 
Oprensning af Himmark Strand indgår i den samlede plan for generationsforureninger, som Danske Regioner har leveret til miljøministeren.

Danfoss ønsker fortsat at bidrage til en løsning

Danfoss har finansieret den forundersøgelse, som danner grundlag for de to konkrete løsningsforslag. Danfoss understreger, at virksomheden fortsat vil bidrage til, at forureningssagen løses, så badeforbuddet ophæves inden udgangen af 2023.
 
Pressechef i Danfoss, Mikkel Thrane siger:

- Vi vil gerne kvittere for et særdeles godt samarbejde med parterne. Nu har vi mulighed for at få løst en meget alvorlig generationsforurening inden for et kort tidsrum, og vi har både et håb og forventning om, at miljøministeren vil se positivt på vores oplæg. 

Kommunen glæder sig over godt samarbejde

I lighed med Danfoss og Region Syddanmark ønsker Sønderborg Kommune, at der nu findes finansiering til oprensningen, så det nuværende badeforbud kan ophæves, og at området kan udvikles i en bæredygtig retning til gavn for både borgere og besøgende i kommunen.

- Der er gang i mange nye projekter og udviklingsinitiativer på Nordals, og en oprensning af forureningen ved Himmark strand er af stor betydning for den bæredygtige udvikling af et i forvejen smukt naturområde.  Sønderborg Kommune glæder sig over, at det i fællesskab er lykkedes at finde løsningsforslag for generationsforureningen, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Fakta

Efter at have undersøgt og analyseret en række forskellige metoder til løsningen af forureningen ved Himmark strand, hvor man blandt andet har taget hensyn til tidsfaktoren, pris og løsningens effektivitet, er der identificeret to mulige løsninger:
 
- Løsning 1: En opgravning af al den forurenede jord på både land, strand og havbund. 
 
- Løsning 2: En delvis opgravning af den forurenede jord på land og havbund og opsættelse af en fysisk barriere mellem stranden og havet. Den skal forhindre forureningen fra land i at sprede sig ud på stranden og ned i havet. 
 
Den samlede pris, afhængig af løsning, ligger et sted mellem godt 80 og 140 mio. kroner. 
 
I forbindelse løsning 2, vil der efterfølgende skulle findes finansiering til oprensning af den forurening, der er inddæmmet på land. Dette er vurderet til at koste yderligere i størrelsesordenen 50 mio. kr., hvis man vælger at grave forureningen op. De endelige priser er dog stadig afhængige af både yderligere undersøgelser og tidshorisonten på de enkelte løsninger.

Den politiske følgegruppe har lagt sig fast på løsning 1, og nu går projektgruppen i gang med at beskrive det samlede projekt detaljeret. Det sker bl.a. ud fra de endelige afværgekriterier, restriktioner for kontakt med forureningen og indsatsområder.

Yderligere informationer 

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark,
Borgmester Erik Lauritzen (S), Sønderborg Kommune, mobil 27 90 02 06
Pressechef Mikkel Thrane, Danfoss, mobil 24 76 47 96

Se kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer her.
 

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V