Skip til primært indhold

Himmark Strand er Danmarks 10. generationsforurening

Region Syddanmark vurderer, at forureningen ved Himmark Strand på Nordals opfylder kriterierne for at være en generationsforurening med offentlig indsats. Himmark Strand er dermed den tredje generationsforurening i regionen ved siden af forureningerne i Kærgård Klitplantage og Grindsted.

Danmark har fået sin 10. generationsforurening.

Region Syddanmark vurderer på baggrund af omfattende undersøgelser i 2019, at forureningen ved Himmark Strand bliver dyrere end 50 mio. kr. at håndtere, og dermed opfylder den kriterierne for at være en generationsforurening. 

Undersøgelserne viser, at der er kraftig forurening med olie og klorerede opløsningsmidler på et større areal på stranden. Derudover har forureningen spredt sig ud under havbunden i væsentligt omfang. I en enkelt vandprøve udtaget i vandet under havbunden blev der fundet et indhold på 60.000 mikrogram vinylklorid/liter.

Omfanget af forureningen og det faktum, at den er spredt ud under havbunden, gør, at Region Syddanmark med sikkerhed kan slå fast, at forureningen på Himmark Strand både udgør en trussel for havet ud for stranden og samtidig vil koste mindst 50 mio. kr. at rense op.

- At vi melder klart ud nu, handler om rettidig omhu. Selv om der er iværksat nye undersøgelser af forureningen, som først ventes færdige til næste år, er der ingen som helst tvivl om, at Himmark Strand er en generationsforurening, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

Brug for hjælp

Tidligere på året viste undersøgelser af stranden, at der er massiv olieforurening. Region Syddanmark vurderer, at der er tale om i omegnen af 300 tons olieforurening på den nordalsiske strand. Derudover er forureningen med klorerede opløsningsmidler på stranden estimeret til at udgøre ca. fire tons.

Jørn Lehmann Petersen håber, at staten er parat til at give regionerne en hjælpende hånd. Men han understreger, at det også skal være den rigtige form for hjælp:

- Vi står nu med den tredje generationsforurening i Region Syddanmark ved siden af forureningerne fra det tidligere Grindstedværket  i Kærgård Klitplantage og Grindsted. Hvis vi skal tage kampen op med disse skampletter på landkortet, har vi brug for løbende midler over en længere årrække frem for mindre, drypvise beløb, som er vanskelige at bruge effektivt. Det giver fx ikke meget mening at tage hul på at fjerne en forurening, hvis vi ikke ved, om der er penge til at færdiggøre oprensningen.

Forureningen stammer fra lossepladsen ved Himmark Strand, hvor Danfoss i perioden 1950-1967 med myndighedernes tilladelse deponerede affald fra virksomhedens produktion. Affaldet bestod bl.a. af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler. 

Region Syddanmark har hele vejen igennem forløbet haft et tæt samarbejde med både Danfoss og Sønderborg Kommune om forureningen på Himmark Strand.

Danfoss har af egen drift valgt at betale for yderligere undersøgelser af forureningen, som skal hjælpe med at afgrænse forureningen yderligere og samtidig give bud på mulige oprensningsmetoder.


FAKTA om generationsforureninger:

Generationsforureninger er fællesbetegnelse for de jordforureningssager, der vil koste mere end 50 mio. kr. at undersøge og rense op. En anden fællesnævner er, at de vil udgøre et problem i mange generationer fremover, hvis der ikke bliver gjort noget ved dem.

Generationsforureninger deles op i to. Type-1-generationsforureninger har regionerne indsats over for, fordi jordforureningen truer overfladevand, værdifuldt grundvand, indeklima eller udgør en kontaktrisiko.

Himmark Strand er en type-1-generationsforurening, fordi den truer havvandet i Lillebælt.

Yderligere oplysninger

Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

Kristian Dragsbæk Raun, civilingeniør og Region Syddanmarks projektleder på forureningen ved Himmark Strand, tlf. 29 20 19 34

Kontaktoplysning

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU01V