Skip til primært indhold

Kortere ventetid på høreapparater i Region Syddanmark

Ny regional høreklinik på Sønderborg Sygehus skal føre til maksimalt tre måneders ventetid på et høreapparat for syddanske borgere.

I dag venter godt 5400 syddanske borgere på at komme i høreapparatbehandling, men det tal skal ned. Det mener regionsrådet i Region Syddanmark, som netop har afsat 9,5 millioner kroner til en ny regional høreklinik på Sønderborg Sygehus, som slår dørene op i løbet af foråret. Liberal Alliance stemte imod forslaget, mens Alternativet undlod at stemme.

Målrettet tilbud til patienter med længst ventetid

Klinikken skal fungere som aflastning for regionens sygehuse. Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt har aktuelt mere end ét års ventetid på høreapparatbehandling. Det nye tilbud er i første omgang rettet mod patienter, som har stået på venteliste i mere end ét år eller nyhenviste patienter, der har udsigt til en ventetid på mere end 12 måneder på deres lokale sygehus.

- Selvom vi de seneste tre år har været den region, som har udleveret flest høreapparater i offentligt regi, er et tilbud om behandling mere end ét år ud i fremtiden ikke er et reelt tilbud. Med den regionale høreklinik styrker vi høreapparatsbehandlingen og arbejder os et skridt nærmere vores målsætning om, at man som borger i Region Syddanmark får mulighed for at få udleveret et høreapparat inden for tre måneder, siger Poul Erik Svendsen, formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Høreklinik med tre sønderjyske adresser

Rent praktisk kommer den regionale høreklinik til at blive en udvidelse af den eksisterende høreklinik på Sønderborg Sygehus, men suppleret af to satellitter: en større i Haderslev og en mindre satellit i Tønder. Satellitterne skal varetage en del af høreapparatsudleveringerne og stå for efterfølgende kontrolbesøg. Den geografiske spredning skal gøre det lettere at rekruttere det nødvendige personale.

Patienter fra OUH og Sygehus Lillebælt, som vælger at tage i mod tilbuddet om høreapparatbehandling i Sønderjylland, vil selv skulle betale transporten til og fra de besøg, som behandlingen kræver.

Den regionale høreklinik er et resultat af budgetaftalen i 2017 for Region Syddanmark, som Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, De Konservative, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre stod bag.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V