Skip til primært indhold

Folkeskolen skal få øjnene op for industrien

Region Syddanmark vil med knap 3,5 mio. kr. fra uddannelsespuljen medfinansiere et nyt initiativ i Trekantområdet, der skal få flere folkeskoleelever til at overveje en karriere inden for industrien.

Det er ingen hemmelighed, at Region Syddanmark allerede nu mangler faglært arbejdskraft, og manglen ser ud til at blive større i fremtiden.

Det gælder ikke mindst inden for industrien, hvor medarbejdere med produktionsrettede erhvervsuddannelser er en mangelvare.

For at bidrage til at løse denne udfordring har regionsrådet i Region Syddanmark valgt at medfinansiere initiativet ”Industrien som karrierevej” med knap 3,5 mio. kr. fra uddannelsespuljen.

Initiativet er et samarbejde mellem 17 forskellige institutioner i Trekantområdet – bl.a. seks Ungdommens Uddannelsesvejledning-centre og syv erhvervskontorer – samt lokale industrivirksomheder og folkeskoler. I alt forventes det, at op mod 5.000 elever, 100 virksomheder og 400 lærere bliver inddraget i initiativet. Initiativet er desuden en del af udviklingsaftalen mellem Region Syddanmark og Trekantområdet Danmark.

Tættere samarbejde

Et af målene for initiativet er, at der skal udvikles en model for, at en virksomhed kan adoptere en 5. eller 6. klasse, hvor lærere og virksomhedsrepræsentanter arbejder tæt sammen om elevernes læring, fx ved at virksomhederne stiller en opgave, som klassen arbejder med.

Et andet mål er, at der skal udvikles en model for et samarbejde mellem skolerne og lokale virksomheder med særligt fokus på samarbejde mellem 10. klasse og virksomheder om den obligatoriske opgave i 10.klasse.

Derudover skal initiativet også levere forbedret undervisnings- og vejledningsmateriale, som kan bidrage til, at eleverne får øjnene op for karrieremulighederne i industrisektoren.

Essentielt for vækst

Formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, Bo Libergren (V), siger:

- Mange unges valg af uddannelse starter med en interesse for et bestemt emne eller fag. Jeg tror på, at dette initiativ bidrager til, at flere unge i fremtiden vil vælge en af de uddannelser, industrien sukker efter. Det er essentielt, at virksomhederne i regionen har adgang til kvalificeret arbejdskraft, hvis de skal kunne indfri deres vækstpotentiale, og derfor har vi valgt at medfinansiere initiativet.

Blandt de uddannelser, der er efterspurgt i industrisektoren, findes eksempelvis industrioperatør, procesoperatør og industritekniker.

Fakta: Uddannelsespuljen efterår 2016

Disse initiativer har modtaget tilsagn om medfinansiering fra uddannelsespuljen i 2. halvår 2016:

  • ”CROSSING IT”: 3.155.000 kr.
  • ”EUD Student”: 2.460.444 kr.
  • ”Erhvervstonet forløb på tværs”: 1.730.352 kr.
  • ”Vejen til NY MESTERLÆRE”: 2.959.529 kr.
  • ”Industrien som karrierevej”: 3.497.250 kr.

Du kan læse mere om de forskellige initiativer i bilaget til dagsordenpunktet, som du finder her.

 

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V