Skip til primært indhold

Gigthospitalet flytter til Sønderborg i 2017

Kong Christian X´s Gigthospital flytter fra Gråsten til sygehuset i Sønderborg i 2017. Region Syddanmark og Gigtforeningen har udarbejdet forslag til en rammeaftale for Gigthospitalets flytning og fremtidige driftsøkonomi. Forslaget skal nu behandles af regionens sundhedsudvalg.

Siden 2012 har Region Syddanmark og Gigtforeningen drøftet muligheden for at flytte Gigthospitalet fra Gråsten til sygehuset i Sønderborg i lokaler, som bliver ledige der. Disse drøftelser har nu båret frugt. Der er udarbejdet forslag til en aftale om Gigthospitalets flytning og driftsøkonomi i en 10-årig periode. Aftaleforslaget skal behandles politisk i regionens sundhedsudvalg den 24. marts og i regionsrådet i april. 

Aftalen sikrer, at Gigthospitalet fortsætter som et selvstændigt hospital ejet af Gigtforeningen. Visionen er at skabe et stærkere hospital med fokus på en bedre og mere sammenhængende behandling af mennesker med gigt og at udbygge hospitalets stærke forskningsmiljø, som i dag er blandt de bedste inden for reumatologisk forskning i Danmark.

- Jeg er glad for, at de ideer, som direktøren i Gigtforeningen Lene Witte og jeg lancerede tilbage i 2012, nu ser ud til at blive til virkelighed, og at det med placeringen  i Sønderborg er lykkedes at beholde hospitalet i Syddanmark. De nye rammer og det tætte naboskab til sygehusets andre afdelinger giver Gigthospitalet mulighed for at tilbyde gigtpatienter endnu bedre patientforløb end i dag. Samtidig er der sikret lys i vinduerne på en meget stor del af sygehuset i Sønderborg, som vi er ved at udvikle til specialsygehus. I regionen ønsker vi at fastholde og udvikle det gode samarbejde med Gigthospitalet. Det viser det lange perspektiv i aftalen, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Flytter ind i den nordvestlige del af sygehuset

Ifølge forslaget løber aftalen i 10 år fra Gigthospitalet flytter til Sønderborg i sommeren 2017. Gigthospitalet køber sig ind i den nordvestlige del af sygehuset og får 5.900 m2 til rådighed.  Som tidligere meldt ud bliver antallet af senge på Gigthospitalet reduceret fra 45 til 28, og det er tanken at lave fælles løsninger med det øvrige sygehus om for eksempel mad m.m.. Det årlige budget for Gigthospitalet i Sønderborg bliver på 53,5 mio. kr.

- Aftalen vil betyde, at vi, trods nedskæringer, kan fremtidssikre den specialiserede behandling af mennesker med gigt, og samtidig styrke forskningsindsatsen. Gigtforeningen har boet i Gråsten siden 1950’erne. Bygningerne bærer en ånd, som Gigtforeningen altid har været stolt af og vil gøre alt for at bevare, men vi må konstatere, at bygningerne ikke er egnet til moderne patientbehandling, siger Lene Witte, direktør for Gigtforeningen og fortsætter:

- Som vi tidligere har meldt ud, vil aftalen også betyde, at ikke alle medarbejdere kan flytte med. Det er vi kede af. Vi kender ikke antallet endnu, men vi tager hånd om det og vil forsøge at sikre, at så mange som muligt kan følge med deres job via en virksomhedsoverdragelsesaftale. I andre tilfælde vil der være tale om naturlig afgang eller nedlæggelse af stillinger ”, siger Lene Witte.

Først senere i forløbet har Gigtforeningen overblik over, hvor mange af Gigthospitalets medarbejdere hospitalet kan tilbyde at følge deres opgaver og hvem man må tage afsked med.  Byggeprojektet går nu i gang. Det er planen, at Gigthospitalet kan flytte ind i de nye lokaler medio/ultimo 2017.

Gigthospitalets medarbejdere er her i eftermiddag blevet orienteret om planerne.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Direktør Lene Witte, Gigtforeningen, mobil 21 40 48 56

Fælles pressemeddelelse fra Region Syddanmark og Gigtforeningen.

APPFWU02V