Skip til primært indhold

Ny formand for regionens sundhedssamordningsudvalg

På et møde i Sundhedssamordningsudvalget blev Tage Petersen (V) mandag valgt til ny formand. Partifællen Herdis Hanghøi indtræder samtidig i udvalget som menigt medlem i stedet for Bo Libergren.

Den 59-årige venstremand Tage Petersen fra Augustenborg er udpeget som ny formand for Sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark, som han har været menigt medlem af i halvandet år.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang som formand, og det er et område, jeg interesserer mig meget for. Mit fokus ligger på det helt nære sundhedsområde. Samarbejdet med kommunerne, sundhedstilbuddene i yderområderne og lægedækningen der, siger Tage Petersen, der ved siden af sit landbrug også er aktiv i kommunalpolitik i Sønderborg, hvor han pt. er næstformand for kommunens Børne- og uddannelsesudvalg. 

Udnævnelsen sker efter Venstres gruppe har ønsket en række andre udskiftninger i udvalg og hverv som følge af, at Stephanie Lose (V), er blevet regionsrådsformand.

I den forbindelse har den hidtidige formand for Sundhedssamordningsudvalget, Bo Libergren (V), overtaget Stephanie Loses formandssæde i Udvalget for Regional Udvikling og er trådt ud af Sundhedssamordningsudvalget, hvor Herdis Hanghøi (V) nu har overtaget hans plads.

Udvalg med kommunale snitflader

Samarbejdet med kommunerne er bærende i det udvalg, som Tage Petersen nu står i spidsen for.

Sundhedssamordningsudvalget  beskæftiger sig med sundhedssamarbejdet mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner.

Udvalget har det politiske ansvar for sundhedsaftalen med kommunerne, sundhedshusene og den regionale rådgivning til kommunerne på forebyggelsesområdet. Udvalget har desuden også ansvaret for planlægningsopgaver på praksisområdet, ligesom udvalget beskæftiger sig med den it, der forbinder sygehuse, praktiserende læger og kommuner.

Sundhedssamordningsudvalget består nu af følgende medlemmer: Tage Petersen (V)- formand, Jørn Lehmann Petersen (S) - næstformand, Marianne Mørk Mathiesen (LA), Thies Mathiasen (DF), Poul Sækmose (K), Herdis Hanghøi (V), Preben Friis-Hauge (V), William Jensen (S) og Meho Selman (S).

Yderligere oplysninger
Udvalgsformand Tage Petersen (V), Sundhedssamordningsudvalget, Region Syddanmark, tlf.: 6136 6022. 

APPFWU02V