Skip til primært indhold

Nyt P-hus er indviet på OUH

Seks veteranbiler fra Fyns Veteranbil Klub var de første, der parkerede i Odense Universitetshospitals nye p-hus. Bilerne ankom til p-huset med politikere og hospitalsdirektører som passagerer.

Patienterne på OUH har efterspurgt flere P-pladser på OUH, og fredag 1. juli blev ønsket opfyldt, da seks veteranbiler markede indvielsen af et nyt P-hus.

Patienterne på OUH har efterspurgt flere P-pladser på OUH, og fredag 1. juli blev ønsket opfyldt, da seks veteranbiler markede indvielsen af et nyt P-hus.

Seks veteranbiler fra Fyns Veteranbil Klub var de første, der parkerede i Odense Universitetshospitals nye p-hus. Bilerne ankom til p-huset med politikere og hospitalsdirektører som passagerer.

Men inden de nåede så langt, havde de seks veteranbiler samlet deres passagerer op, kørt dem en runde på hospitalet og derefter afleveret dem ved indgangen til nederste dæk i det nye p-hus til snoreklipning, et let traktement og taler.

En god helhedsoplevelse

– Sidst i november 2010 tog jeg det første spadestik – og allerede nu, den 1. juni, klipper vi snoren over til et nyt, stort og flot p-hus. Det er gået hurtigt, og det er godt gået, indledte Carl Holst sin tale. – Og vi har brug for det.

– For det er ikke godt nok, når patienter og pårørende skal køre rundt i lang tid for at finde en plads til bilen – og måske af samme grund komme for sent til behandling eller en anden aftale.

Patienten er i centrum

Undersøgelse, behandling og pleje er hovedsagen på et hospital. Men patienternes oplevelse af hospitalet afhænger også af andre ting. Det, det drejer sig om, er at skabe rammerne for en god helhedsoplevelse, understregede Carl Holst

– Patienterne i centrum, men det skal ikke kun være inde på sygehusene i behandlingssituationer. Vi skal være i stand til at give først og fremmest patienterne, men også pårørende og besøgende et godt ophold – fra de ankommer på adressen, til de forlader os igen. Derfor er det både nødvendigt og fornuftigt at bygge et p-hus nu, konstaterede Carl Holst.

– Det nye p-hus opfylder både nutidens og fremtidens behov, sluttede Carl Holdt – og fremtidens behov, det er noget regionens Sygehusstrukturudvalg arbejder med.

Ingen forskel

Sygehusstrukturudvalget arbejder med generalplaner og byggesager for de enkelte sygehuse, og udvalgets formand Stephanie Lose trak i sin tale en tråd mellem Nyt OUH og det nye p-hus på det nuværende OUH.

– Det kan godt være, at nogle spørger, hvorfor der skal bruges penge til at bygge et p-hus her på det gamle OUH, når Nyt OUH tager over i 2020. Svaret er, at det er der rigtigt gode grunde til, sagde Stephanie Lose.

OUH er et universitetshospital i drift, og vi kan ikke holde op med at udvikle OUH nu, fordi vi om ti år har et nyt universitetshospital. Hverken patienter eller medarbejdere kan være tjent med, at vi ikke i årene frem mod det nye universitetshospital sørger for tidssvarende kapacitet og faciliteter

– Der skal ikke være forskel på, om patienten kommer i 2011 eller 2021. Derfor er jeg også glad for, at vi hurtigt har fået p-huset på plads, sagde Stephanie Lose.

Samme betalingsordninger

Parkeringshuset er omfattet af samme betalingsordning, som de nuværende pladser, hvor besøgende skal betale for at parkere, mens patienter indkaldt til undersøgelse, behandling eller kontrol kan parkere gratis ved at sætte deres sygesikringskort i en af betalingsautomaterne.

Parkeringshuset er rejst på den såkaldte Gartnerplads, som afgrænses af Banedanmarks areal, Kløvervænget og parkeringsplads. Med denne placering er der ikke nedlagt p-pladser for at give plads til parkeringshuset.

Huset er på i alt 17.000 kvadratmeter, og den samlede anlægsramme er på 43 mio. kroner.

APPFWU01V