Skip til primært indhold

Fra spild til stor miljøforretning?

Hvert år bliver 12 tons plastik fra blodprøverør brændt af. Et forskningsforsøg skal vise, om plastikken i stedet kan blive en god forretning

En hånd viser et blodprøverør frem.

Hvert år bliver 11. millioner brugte blodprøverør kasseret på OUH, og de går op i røg som farligt affald. Nu skal det undersøges om de i stedet kan genanvendes.

Hvert år bliver der på OUH fortaget tusinder af blodprøver. Alle disse blodprøver kræver et plasticrør og disse genbruges ikke, selvom plasten er af meget høj kvalitet. I stedet behandles de som risikoaffald, og bliver brændt. Det er dyrt og efterlader et negativt miljøaftryk.

Ca. 12 ton affald bliver årligt brændt, har Syddansk Sundhedsinnovation regnet ud. Men det er måske på vej til at blive fortid.

Cheflæge på Blodprøver og Biokemi på Odense Universitetshospital, Mads Nybo er gået sammen med Syddansk Sundhedsinnovation om at afdække mulighederne for at genanvende plastikken fra blodprøverørene, og der er indgået aftale med en mulig fremtidig aftager af plastikken til genanvendelse.

Hør i indslaget herunder, hvordan et besøg i en norsk hytte fik cheflæge på OUH Mads Nybo til at få en ide, som kan ende med at have et stort miljømæssigt og økonomisk potentiale.

Partnerskab

Region Syddanmark samarbejder med en række partnere om projektet:

Afdelingen for Blodprøver og Biokemi på Odense Universitetshospital, ved Cheflæge Mads Nybo er projektejer.

Syddansk Sundhedsinnovation, på vegne af OUH, er projektleder for proces og partnerskab.

Teknologisk Institut tester fjernelse af label og nedbrydning af materialet samt test for urenheder og mikrobiologi.

GMAF Circular Medico /ECOFitt tester anvendelsen af det nedbrudte materiale og laver en komparativ analyse ift. regulatoriske standarder og krav fra Becton-Dickinson. De bidrager desuden med viden om cirkulære modeller.

Becton Dickinson er en af de største internationale leverandører af blodprøverør. De bidrager til projektet med information om krav til materialet ift. at indgå i deres produktion og kvalificering af projektets resultater.

APPFWU01V