Skip til primært indhold

Nyt autismecenter imødekommer øget efterspørgsel

Region Syddanmark har taget første spadestik til et nyt autismecenter. Stigende efterspørgsel efter den regionale ekspertise gør det nødvendigt at bygge et helt nyt center til borgere med autisme, der har brug for særligt tilrettelagte rammer.

Tirsdag 21. marts 2023 tog fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (V) og formand for Psykiatri- og Socialudvalget Mette Bossen Linnet (V) i fællesskab det første spadestik til Region Syddanmarks nye autismecenter på Nymarksvej i Fredericia.

Kommunernes efterspørgsel på højt specialiserede bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med autisme er stigende, og det samme er ønsket om et højere vidensniveau og mere videndelingen på autismeområdet mellem region og kommunerne.

Fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (V) glæder sig over, at Region Syddanmark går foran i udviklingen på området:

- Socialområdet og herunder autismeområdet i dag er noget helt andet, end det var for bare 20 år siden. Udviklingen går stærkt, og det er afgørende, at vi har rammer, som fungerer både nu og i fremtiden. Vi og kommunerne har et stort ønske om at samarbejde om at øge den generelle viden inden for autisme. Derfor er jeg meget begejstret for, at Region Syddanmark nu tager første spadestik til at skabe nogle gode rammer, som både giver borgerne det bedst mulige tilbud her og nu, men også nogle rammer, som er optimale for at udvikle og højne fagligheden på området.

21 nye boliger til borgere med autisme

Med det nye byggeri bliver antallet af botilbudspladser i Region Syddanmark øget med 21. Syv af boligerne indrettes til borgere, som forventes at bo på centeret i en kortere periode, og de resterende 14 boliger er tiltænkt borgere med særlige behov, som har brug for varig støtte.

Byggeriet kommer også til at rumme et beskæftigelseshus med dagtilbud for centerets beboere. Derudover bliver der lokaler til Autismecenter Syddanmarks administration samt til konsulentfunktion og kursusaktivitet. Disse funktioner flytter fra deres nuværende placering i Middelfart, hvor lokalerne er blevet for små og utidssvarende.

Centerchef for Autismecenter Syddanmark Niels Christian Fruergaard Hansen ser frem til at kunne tilbyde borgere med autisme endnu bedre rammer:

- De senere år er vi blevet mere opmærksomme på, at de fysiske rammer har stor indflydelse på borgernes trivsel, udvikling og mulighed for at deltage i sociale sammenhænge. Vi har derfor været meget omhyggelige i arbejdet med at forberede det byggeri, vi nu har taget første spadestik til. Blandt andet Socialstyrelsen, Landsforeningen Autisme, borgere med autisme og deres pårørende har givet vigtige input i processen. Den socialfaglige indsats er stadig vigtigst, og med byggeriet her får vi rammer, som i den grad understøtter netop den socialfaglige indsats. Vi glæder os meget, til at borgerne flytter ind om et års tid og tager de nye rammer i brug.

Indholdsrige liv i unikke rammer

Formand for Psykiatri- og Socialudvalget Mette Bossen Linnet (V) fremhæver de unikke rammer, som det nye byggeri kommer til at udgøre:

- På Nymarksvej vil nogle borgere få en unik og tryg mulighed for at øve sig på at blive klar til at bo i egen bolig. Andre borgere har behov for vedvarende støtte til komplekse problemstillinger, og for dem vil de nye boliger være et naturligt hjem, hvor de kan være både selvstændige og sociale og samtidig få den professionelle hjælp, som de har brug for. Det er vigtigt for alle mennesker at have et indholdsrigt liv med gode relationer til andre mennesker, og det er en fornøjelse at vide, at det er det, vi bygger til.

Bæredygtigt byggeri

Det nye autismecenter er budgetteret til 86 millioner kroner, og det opføres på en 11.000 m2 grund i grønne omgivelser på kanten af et stort naturområde med offentlige stier og med kort afstand til byen. Der bygges i alt ca. 3.000 bæredygtige m2, der kan guldcertificeres efter DGNB-kriterierne. DGNB er en bæredygtigt certificering af bygninger, som vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt.

APPFWU02V