Skip til primært indhold

Plads til flere hjerneskadede patienter på Grindsted Sygehus

De to midlertidige sengepladser, der blev tilført neurorehabiliteringen i Grindsted i 2022, gøres permanente, da der trods kortere patientophold på afdelingen stadig er pres på ventetiderne. Det betyder, at der i fremtiden permanent vil være 30 sengepladser på afdelingen for rehabilitering for hjerne- og nervesygdomme i Grindsted.

I Region Syddanmark kan patienter, som har været ramt af f.eks. en blodprop i hjernen eller en hjernetumor, komme på rehabiliteringsophold på regionens jyske afdeling for rehabilitering for hjerne- og nervesygdomme på Grindsted Sygehus.

I 2019 blev antallet af sengepladser udvidet fra 26 til 28, fordi tilgangen af patienter og patienter på venteliste voksede støt. I 2022 blev der så midlertidigt tilføjet to ekstra sengepladser for at nedbringe ventetiden på området.

På regionsrådsmødet 27. februar 2023 besluttede regionsrådet at gøre den midlertidige udvidelse af sengepladser permanent. Pengene til at betale for de to sengepladser finder politikerne i regionens budgetaftale for 2023, hvor det er vedtaget at afsætte 2,1 mio. kr. om året til at gøre den udvidede sengekapacitet permanent.

Mere plads til sårbare patienter

Årsagen til opgraderingen af sengepladser er, at selvom antallet af indlæggelsesdage per patient gennemsnitligt er faldet fra 28 dage til 22 dage fra 2018 til 2022, så oplever afdelingen alligevel stigende ventetider til et ophold hos dem.

Ventetiden på en plads på rehabiliteringsafdelingen i Grindsted viser en stigning fra 7,53 dage i 2017 til 9,6 dage i starten af 2022. Selv en stigning på et par dage kan gøre en stor forskel for de patienter, der venter på hjælpen.

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) siger:

- Vi ved, at ventetiden på en plads til rehabilitering betyder, at en akut hjerneskadet patient bliver sat tilbage i sin genoptræning. For langt de fleste patienter er der tale om længere sygdomsforløb, og der skal arbejdes med f.eks. koncentrationsevnen, hukommelse og overblik så hurtigt som muligt. De to midlertidige sengepladser fra 2022 gøres nu permanente, så vi kan hjælpe så mange hjerneskadede patienter som muligt.

Fakta

Neurorehabiliteringen på Grindsted Sygehus modtager patienter fra hele den jyske del af Region Syddanmark og Hammel Neurocenter i Region Midtjylland. Afdelingen har ca. 60 ansatte og vil med de to ekstra sengepladser have plads til 30 patienter fremover.

 

APPFWU02V