Skip til primært indhold

Pomonahuset har fået vokseværk og ny adresse

Region Syddanmarks døgntilbud til personer med svære spiseforstyrrelser er flyttet til nye lokaler i Nørre Aaby. I samme ombæring er antallet af pladser steget fra fire til 12. Som noget helt nyt kan unge ned til 15 år fremover også henvises til et ophold i Pomonahuset, hvor fire af pladserne er reserveret til de unge.

Torsdag 27. april blev Pomonahusets nye lokaler i Nørre Aaby indviet. Pomonahuset er Region Syddanmarks døgntilbud til personer med svære spiseforstyrrelser og komplekse støttebehov.

Tilbuddet lå tidligere i Børkop og bestod af fire pladser til voksne. Med flytningen er Pomonahuset vokset til nu at have otte pladser til voksne samt fire pladser til 15-18 årige.

Udvalgsformand for Psykiatri- og Socialudvalget Mette Bossen Linnet (V) glæder sig over stigningen i antallet af pladser:

- Det er en kendsgerning, at for mange mennesker, og desværre rigtig mange børn og unge, har det svært. Alt for mange har brug for hjælp til at komme tilbage til et liv med indhold og livskvalitet. Men når det er sådan, er jeg glad for, at vi har eksperter i Region Syddanmark, som besidder højt specialiseret ekspertise, og at vi har et tilbud som Pomonahuset, hvor der er tid og plads til at finde sig selv. Jeg er også glad for, at vi nu ikke kun kan tilbyde pladser til dobbelt så mange voksne med spiseforstyrrelser, men at vi også har fået pladser, som er reserveret til unge.

Fokus i Pomonahuset ligger på at sikre overgangen fra behandling i sygehuspsykiatrien til behandling i kommunen samt at genskabe kompetencer, familie og netværk. Et ophold i Pomonahuset varer typisk 2-3 år, inden borgeren er klar til at komme videre til for eksempel behandling i kommunens socialpsykiatri.

Indholdsrige liv

Målet med et ophold er ikke nødvendigvis, at borgerne skal være normalvægtige, når de forlader botilbuddet. De skal derimod have et sundere forhold til mad samt være styrket i deres ambitioner om at leve et liv, uden at spiseforstyrrelsen bliver styrende.

Det er en prioritet, at man skal kunne have et tæt på normalt liv med skole, fritid, venner og familie under et ophold på Pomonahuset. Derfor er det ideelt, at der er en god infrastruktur omkring huset, for der ledsages rigtig meget til uddannelse, fritidsinteresser, samvær og til en lang række samarbejdspartnere i psykiatrien og somatikken.

Pomonahusets nye adresse er Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby.

APPFWU01V