Skip til primært indhold

Ny partnerskabsaftale om oprensning af Himmark Strand

Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss indgår nu en partnerskabsaftale om oprensning af generationsforureningen ved Himmark Strand. Det er ambitionen, at oprensningen ved Himmark Strand er gennemført i løbet af 2023. Danfoss vil bidrage med 25 mio. kr. til oprensningen, som skal supplere de midler, Himmark Strand får tilført fra finansloven.

Et nyt partnerskab har set dagens lys. Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss er på et møde i den politiske følgegruppe 2. marts 2021 blevet enige om at underskrive en partnerskabsaftale om oprensningen af Himmark Strand.

Formålet er, at forureningen ikke længere skal udgøre en risiko for vandmiljøet. Og så vil badeforbuddet på stranden også kunne blive ophævet – alt sammen til gavn for både borgere, naturen og udviklingen af turismen i området.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) glæder sig over, at det gode samarbejde i den politiske følgegruppe nu kan fortsætte i det nye partnerskab:

- Jeg er meget glad for aftalen. Vores samarbejde omkring Himmark Strand er ikke nyt, men nu forpligter vi os til både at komme godt i gang og godt i mål med oprensningen. Jeg er sikker på, at vores nye partnerskab vil komme både oprensningen og de mange syddanskere, der glæder sig til at tage området i brug igen, til god gavn.

Danfoss offentliggør bidrag

Der er afsat 630 mio. kr. på finansloven for 2021 til at gå i gang med oprydningen af de første af Danmarks 10 generationsforureninger – inklusiv Himmark Strand.

Den endelige pris for oprensningen af Himmark Strand afventer resultatet af den igangværende detailplanlægning. Men det forventes, at prisen ligger mellem 133 mio. kr. og 172 mio. kr. Danfoss har tidligere givet tilsagn om at bidrage til at få fjernet forureningen og har nu tilkendegivet, at virksomheden vil bidrage med yderligere 25 mio. kr. til oprensningen.

Danfoss har allerede bidraget med ca. 10 mio. kr. til forundersøgelsen af forureningens omfang og indhold samt forarbejdet til selve oprensningsprojektet.

Torben Christensen, Senior Vice President og direktør for Danfoss Global Services siger:

-Det er meget positivt, at regeringen og Folketinget har afsat penge på finansloven til at få fjernet generationsforureningerne, herunder forureningen ved Himmark Strand. Vi har et rigtig godt, tæt og konstruktivt samarbejde med regionen og kommunen, og det er helt naturligt, at vi fortsætter dette samarbejde i den næste fase, hvor vi skal i gang med selve oprensningen. Vi er meget glade for, at den fælles indsats har skabt fuld enighed om, hvad der skal gøres for at fjerne forureningen samt tilvejebragt de økonomiske midler hertil. Oprensningen planlægges afsluttet i løbet af 2023 og er dermed et vigtigt element i en succesfuld etablering af Nordals Ferieresort til gavn for udviklingen på Nordals.

Stephanie Lose takker Danfoss for deres bidrag til det kommende arbejde:

- Danfoss har fra første færd taget et moralsk og økonomisk medansvar for forureningen på Himmark Strand, selvom de ikke er juridisk forpligtet til det. Deres betaling af for-projektet sidste år betød, at vi langt hurtigere, end det ellers ville have været muligt, fik et overblik over økonomien for oprensningen. Det gav os mulighed for at tage en fælles beslutning om en graveløsning. Og med deres bidrag i dag har de vist, at de er med hele vejen. Bidraget fra Danfoss, sammen med det store arbejde fra flere folketingsmedlemmer og regionerne for at få generationsforureningerne på finansloven, er med til at sikre, at oprensningen på Himmark Strand bliver til en realitet.

Kommunen glæder sig over godt samarbejde

I lighed med Danfoss og Region Syddanmark glæder Sønderborg Kommune sig over partnerskabsaftalen.

Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S) siger:

- Det er glædeligt, at vi med partnerskabet og Danfoss’ bidrag rykker endnu et skridt nærmere en oprensning af Himmark Strand. Det betyder nemlig, at vi igen får et sundt miljø ved Himmark Strand, og at borgerne igen kan benytte og beundre det smukke naturområde. Vi vil som kommune gerne kvittere for den store og vigtige indsats, der er ydet fra både Danfoss og Region Syddanmark for at få oprensningen af Himmark Strand sat på skinner.

Fakta

I forbindelse med bortskaffelse af affald fra Danfoss’ produktion er der i 1950’erne - 1960’erne opstået en kraftig forurening på Himmark Strand.

Forureningen på Himmark Strand er en såkaldt generationsforurening.

Generationsforureninger er blandt andet kendetegnet ved, at det vil koste mere end 50 mio. kr. at undersøge og oprense dem. En anden fællesnævner er, at de vil udgøre et problem i mange generationer fremover, hvis der ikke bliver gjort noget ved dem.

Forureningen på Himmark Strand udgør en risiko for vandmiljøet og den rekreative anvendelse af området.

Den politiske følgegruppe for Himmark Strand valgte i juni 2020 en graveløsning, hvor man fjerner forureningen ved at grave forurenet jord på både land, strand og havbund op. Prisen for oprensningen forventes at være på omkring 133-172 mio. kr.

Der er i finansloven for 2021 afsat 630 mio. kr. til oprensning af de første af de 10 danske generationsforureninger. Danfoss bidrager med 25 mio. kr. til oprensningen på Himmark Strand.

Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss indgår nu et formelt partnerskab. Dermed samles de tre parter med det største ansvar for oprensningen i et formelt samarbejde, og muligheden for at komme i mål med den ambitiøse tidsplan for oprensningen optimeres. Partnerne har allerede samarbejdet i den politiske følgegruppe i undersøgelsesfasen. Fra 2021 er den nye partnerskabsaftale med til at sætte rammerne for det kommende arbejde med selve oprensningen samt forvaltningen af både finanslovsmidlerne og Danfoss’ bidrag.

Region Syddanmarks deltagelse i partnerskabsaftalen forelægges miljøudvalget, forretningsudvalget og regionsrådet til godkendelse i april 2021.

Yderligere informationer

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V).

Direktør for Danfoss Global Services Torben Christensen, mobil 51 50 92 99
Borgmester i Sønderborg Kommune Erik Lauritzen (S), mobil 27 90 02 06

Regionsrådsformand

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V