Skip til primært indhold

Ny strategi skal give mere selvstændighed

En ny strategi skal støtte borgerne på Region Syddanmarks sociale tilbud, så de kan blive mere selvhjulpne. Strategien sætter fokus på borgernes muligheder for udvikling og på medarbejdernes systematiske arbejde med den rehabiliterende tilgang.

Det kan dreje sig om at være i stand til at drikke et glas vand selv eller om at lære at omgås andre socialt. Det er øvelser og evner, som virker selvfølgelige for mange, men som for nogle af borgerne på Region Syddanmarks sociale tilbud er enorme udfordringer.

Det rehabiliterende arbejde er en vigtig del af hverdagen på de sociale centre, og nu skal en ny strategi fra Region Syddanmark sætte yderligere fokus på på regionens otte centre, der er fordelt ud over hele regionen.

- Medarbejderne på vores sociale tilbud er allerede dygtige til at se og støtte de enkelte menneskers udviklingsmuligheder, og det er kernen i den rehabiliterende tilgang. Vi skal dog være mere systematiske og blive bedre til at dele og udvikle erfaringerne, så den kommer flere til gode, siger Thies Mathiasen (DF), der er formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark.

Læs mere: Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015 - 2017

Hverdagssituationer uden hjælp

Forhåbningen er, at flere borgere vil kunne håndtere hverdagssituationer uden at skulle have hjælp – eller med mindre støtte.

- Vores kerneopgave er at støtte disse mennesker, så de får et liv, hvor de selv kan tage vare på flest mulige opgaver i deres hverdag. Målet er mest mulig selvstændighed, forklarer Thies Mathiasen.

Nogle af borgerne på de sociale centre har gode muligheder for at tilegne sig nye evner, mens fokuspunktet hos andre handler om at bibeholde deres nuværende evner.

Der skal følges op på resultaterne

Strategien træder i kraft 1. januar 2015, og derefter starter en kommunikations- og uddannelseskampagne, der skal sparke gang i arbejdet. Efter en periode vil Region Syddanmark følge op på, hvordan centrene lykkes med at gennemføre strategien.

Regionen indfører i 2014 og 2015 en ny og mere systematisk måde at følge op på resultaterne og effekten af de sociale indsatser.

Den viden er værdifuld i samarbejdet med borgeren, og i den dialog regionen har med kommunerne om, hvordan de sociale centre skaber værdi.

Fakta:

Region Syddanmarks socialområde er leverandør af højtspecialiserede indsatser til borgere,
der har store fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og/eller sociale vanskeligheder.

Socialområdet består af otte centre, der fordelt ud over hele regionen. Centrene løser opgaver på områder inden for:

  • Autisme og døvblindhed
  • Børn og unge med handicap og / eller sociale vanskeligheder
  • Funktionsnedsættelser i tale, hørelse, syn og mobilitet
  • Svære psykiske lidelser
  • Fysiske og psykiske funktionsnedsættelser
  • Fysisk og psykisk udviklingshæmning
  • Senhjerneskader

Yderligere information:

Formand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri- og socialudvalget, Region Syddanmark, telefon 4040 7746

Driftsdirektør Christian Schacht-Magnussen, Socialområdet, Region Syddanmark, telefon 2054 0002

Kontaktoplysning

APPFWU02V