Skip til primært indhold

Sundhedsstyrelsen har godkendt Region Syddanmarks fødeplan

I de seneste dage har det været fremme i pressen, at Region Syddanmark ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring fødsler. Region Syddanmarks nye fødeplan, som regionsrådet vedtog i december sidste år og som lige nu er ved at blive indført, er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Når den nye fødeplan er fuldt implementeret i slutningen af 2011 lever Region Syddanmark op til alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

- Vi har været omhyggelige med at udarbejde en omfattende fødeplan, der sikrer et godt tilbud til alle gravide i Region Syddanmark. Den nye fødeplan betyder blandt andet, at vi skruer op for hjælpen til gravide med særlige behov, mens flere ”raske” gravide kommer til at føde ambulant, siger sygeplejefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland, Ditte Thinggaard, der er formand for den faglige gruppe, der følger indførelsen af den nye fødeplan.

Indlæggelse i op til 24 timer

Ambulant fødsel i Region Syddanmark betyder tilbud om indlæggelse i op til 24 timer efter fødslen. Endvidere styrkes fødsels- og forældreforberedelsen til alle, og der sikres en god opfølgning efter fødslen - uanset om fødslen har været ukompliceret, eller det har været et kompliceret forløb med indlæggelse på barselsafsnit.

Endvidere er der sikret aftale med kommunerne i regionen om, at sundhedsplejersken kommer på det første besøg i hjemmet senest syv dage efter udskrivelsen, så ingen nybagt familie i Region Syddanmark bliver overladt til sig selv uden mulighed for professionel støtte og omsorg. 

Lille stigning i antallet af genindlæggelser

Det har også været fremme, at antallet af genindlæggelser af nyfødte på landsplan er stigende og at det angiveligt skulle være en konsekvens af et dårligere tilbud til de gravide. I Region Syddanmark ligger antallet af genindlæggelser af nyfødte på 5,7 procent i 2008 og 6,8 procent i 2010, men den lille stigning har ikke noget med fødeplanen at gøre.

- Den lille stigning kan skyldes mange ting. Vi har ikke en entydig forklaring. På nogle af vore sygehuse er antallet af genindlæggelser faldet og på nogle er den steget lidt, men det har ikke noget med fødeplanen at gøre, siger Ditte Thinggaard.

- Genindlæggelse siger i sig selv ikke noget om den faglige kvalitet. Det kan også være et udtryk for at systemet virker, og der netop gives den rette hjælp til de familier, som har behov for det.

Med den nye fødeplan kommer der netop et tilbud i regionen, som skal forberede og understøtte den nybagte familie til at få en god start på livet. Som led i den fødsels- og forældreforberedende undervisning bliver der lagt særlig vægt på pasning og pleje af det nyfødte barn, på amningen og barnets ernæring– og der oprettes barselsklinikker ved alle fødesteder, med tilbud om aftalte besøg og mulighed for henvendelse døgnet rundt. Ved behov er der mulighed for genindlæggelse. Området vil fremover blive fulgt nøje i regionen.

APPFWU02V