Skip til primært indhold

Region Syddanmark er en stor virksomhed, med mere end 25.000 ansatte og med mange aktiviteter på sygehusene, transportområdet, indkøb, i administration osv. Det medfører en stor klima- og miljøbelastning. 

Dette tager vi i Region Syddanmark ansvar for. Regionen arbejder derfor aktivt for at reducere egen klima- og miljøbelastning bl.a. gennem ambitiøse målsætninger for regionen som virksomhed fastsat af regionsrådet, udarbejdelse af klimahandleplaner for sygehusene, psykiatrien, socialområdet og regionshuset, fremme af grønne indkøb, bæredygtigt byggeri samt meget mere.  

Region Syddanmark har løbende haft fokus på energi- og miljørigtige investeringer. Med den seneste klimastrategi gældende for 2020-2023 sættes der endnu større fokus på at reducere regionens klimabelastning samt fremme den cirkulære økonomi. I Region Syddanmarks klimastrategi er der fastsat mål for regionen som virksomhed, herunder at udledningen af klimagasser fra el og varme skal reduceres med mindst 40 % i 2030 sammenholdt med 2018. Desuden har Regionsrådet i 2022 vedtaget at den samlede klimabelastning fra regionen skal nedsættes med mindst 35% i 2030. Vejen til at nå målene er bl.a. gennem omstilling af forbrug, grønne indkøb, bæredygtigt byggeri, øget genbrug og genanvendelse, energioptimering, omstilling af transportområdet og meget mere.   

I Region Syddanmark har vi valgt at sætte klimaet øverst på den politiske dagsorden. Dette betyder bl.a., at sager, hvor det er relevant, fremadrettet skal klimavurderes, når de fremstilles til behandling i Regionsrådet. 

 

Hvis du vil vide mere om Region Syddanmarks arbejde med at reducere egen klima- og miljøbelastning, så kontakt: 

Klima@rsyd.dk

Klima, miljø og bæredygtighed i Region Syddanmark


APPFWU02V