Skip til primært indhold

Region Syddanmark er en stor virksomhed, med mere end 25.000 ansatte og med mange aktiviteter på sygehusene, transportområdet, indkøb, i administration osv. Det medfører en stor klima- og miljøbelastning. 

Dette tager vi i Region Syddanmark ansvar for. Regionen arbejder derfor aktivt for at reducere egen klima- og miljøbelastning bl.a. gennem ambitiøse målsætninger for regionen som virksomhed fastsat i regionens klimastrategi, udarbejdelse af klimahandleplaner for sygehusene, psykiatrien, socialområdet og regionshuset, fremme af grønne indkøb, bæredygtigt byggeri samt meget mere.  

Region Syddanmark har løbende haft fokus på energi- og miljørigtige investeringer. Med den seneste klimastrategi gældende for 2020-2023 sættes der endnu større fokus på at reducere regionens klimabelastning samt fremme den cirkulære økonomi. I Region Syddanmarks klimastrategi er der fastsat ambitiøse mål for regionen som virksomhed, herunder at udledningen af klimagasser fra el og varme skal reduceres med mindst 40 % i 2030 sammenholdt med 2018. Vejen til at nå målene er bl.a. gennem grønne indkøb, bæredygtigt byggeri, øget genbrug og genanvendelse, energioptimering, omstilling af transportområdet og meget mere.   

I Region Syddanmark har vi valgt at sætte klimaet øverst på den politiske dagsorden. Dette betyder bl.a., at sager, hvor det er relevant, fremadrettet skal klimavurderes, når de fremstilles til behandling i Regionsrådet. 

 

 

Hvis du vil vide mere om Region Syddanmarks arbejde med at reducere egen klima- og miljøbelastning, så kontakt: 

Klima@rsyd.dk

Klima, miljø og bæredygtighed i Region Syddanmark


APPFWU02V