Skip til primært indhold

Den globale opvarmning forandrer klimaet overalt på jorden. Samtidig presser den globale befolkningstilvækst og det daglige forbrug og efterspørgslen på de tilgængelige råstoffer og ressourcer.

Selv om udfordringerne er globale, kan de mærkes lokalt. I Region Syddanmark mærker borgere og virksomheder f.eks. klimaforandringerne i form af stigende nedbørsmængder og oversvømmelser.

Klimaudfordringerne kræver langsigtede løsninger. Derfor arbejder regionen både med forebyggelse og tilpasning til klimaforandringerne og med indsatser inden for cirkulær økonomi, der skal fremme FN’s verdensmål og sikre et ansvarligt forbrug af regionens råstoffer.

Region Syddanmarks klimaarbejde har tre mål for øje:

Regionen samarbejder med borgere, virksomheder, kommuner, uddannelses- og forskningsinstitutioner og forsyningsselskaber på tværs af geografiske grænser – også den dansk-tyske.

Region Syddanmark har også fokus på at reducere eget klimaaftryk. Det gælder både i driften af regionens sygehuse, når regionen bygger nyt, og når regionen indgår aftaler om indkøb og transport.

Kontakt Klimateamet i Regional Udvikling

Jonna Tveskov

Afdelingschef

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29379092

Vita Jokumsen

Chefkonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29201247

Anders Bræstrup

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29201085

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


21262471

Nynne Wilhelmsen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


24988383

Agnieszka T. Bentzen

Geolog

Regional Udvikling, Vand og Jord


21531069

Rasmus Rønde Møller

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


23963376
APPFWU01V