Skip til primært indhold

3 mio. kr. til fremtidens klimavenlige landmænd

Godt 15,6 mio. kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje fordeles på ni initiativer. 3 mio. kr. går til 4 landsbrugsskoler fordelt på Fyn og i Jylland, der vil uddanne fremtidens klimavenlige landmænd.

Landbruget står for en betydelig del af udledningen af klimagasser i Danmark, og der er brug for en grøn omstilling af landbrugserhvervet.

Derfor er fire syddanske landbrugsskoler gået sammen i projektet ”Landbrugsskolerne som frontløbere i den grønne omstilling af dansk landbrug”. Projektet har til formål at ændre mindsettet hos både lærere og elever i forhold til bæredygtighed og give lærere og elever den faglige indsigt til at kunne bidrage til den grønne omstilling af landbruget.

Lærere skal efteruddannes og give deres viden videre til elever

Første skridt i projektet er at efteruddanne lærerne i landbrugets klimabelastning, de nyeste teknologier og metoder til at nedbringe udledningen af klimagasser fra den animalske produktion og i omlægning af animalsk produktion til plantebaseret produktion. Herefter skal lærerne på tværs af de fire skoler bruge den nye viden til at udvikle nye tværfaglige undervisningsforløb til alle niveauer af landbrugsuddannelsen.

Regionsrådet har mandag den 20. december bevilget projektet godt 3 mio. kr., og det glæder formanden for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Tage Petersen (V):

- For at nå klimamålsætningen om 70 pct. reduktion i 2030 kræver det en grøn omstilling af landbruget. Det, ved vi godt, er rigtig svært, og det er et langt, sejt træk, som bl.a. kræver implementering af nye teknologier i landbruget. Vi synes, at det er rigtig positivt, at landbrugsskolerne i dette projekt tager ansvar og går foran med at klæde fremtidens landmænd på, så de kan drive et mere klimavenligt landbrug.

Ambitiøse mål

De fire deltagende landbrugsskoler – Dalum Landbrugsskole, Grindsted Landbrugsskole, Gråsten Landbrugsskole og Kjærgård Landbrugsskole – har ambitiøse mål med projektet.

Eksempelvis skal 90 pct. af de deltagende landbrugselever på hovedforløbet ønske at bruge deres uddannelse til at bidrage til et bæredygtigt landbrug ved at være ambassadører for anvendelse af mere teknologi og omlægning til mere plantebaseret landbrug og mindre klimabelastende animalsk produktion.

Projektet begynder 1. januar 2022 og forventes afsluttet 30. juni 2024.

Disse projekter får bevilget midler fra Region Syddanmarks uddannelsespulje:

  • Campus Faaborg – bevilges 2.725.056,60 kr.
  • I got skills 2023 – bevilges 1.484.145,00 kr.
  • Klima-Kunderejsen mod bæredygtigt byggeri – bevilges 1.544.112,60 kr.
  • FVU og den kompetente samfundsborger – bevilges 1.399.503,60 kr.
  • Landbrugsskolerne som frontløbere i den grønne omstilling af dansk landbrug – bevilges 2.979.918,90 kr.
  • Integration af gymnasiale institutioner på tværs – nytænkning og implementering – bevilges 1.896.165,60 kr.
  • Europæiske kompetencer i Region Syddanmark – bevilges 368.903,40 kr.
  • Tysk i et karriereperspektiv – bevilges 2.657.725,80 kr.
  • Beregne samtiden - Skabe fremtiden – bevilges 610.827,00 kr.

Du kan læse mere om projekterne i bilaget til dagsordenen fra regionsrådsmødet ved at klikke her.

APPFWU02V