Skip til primært indhold

Ny strategi skal sikre mere plejepersonale på fuldtid

Plejepersonale på regionens somatiske sygehuse og alle personalegrupper med patientkontakt i psykiatrien har ret til at gå på fuldtid fra 1. januar 2020. Initiativet er en del af Region Syddanmarks nye fuldtidsstrategi.

Medarbejdere, som arbejder inden for plejeområdet på et af regionens somatiske sygehuse, og medarbejdere, der har patientkontakt i psykiatrien, har pr. 1. januar 2020 ret til at arbejde på fuldtid.

Retten til at arbejde på fuldtid er en del af Region Syddanmarks nye fuldtidsstrategi, som regionsrådet vedtog mandag 27. januar. Den skal være med til at sikre, at der er medarbejdere nok til at løfte opgaverne på de syddanske sygehuse, fortæller regionsrådsformand Stephanie Lose (V):

- Vi har udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere. En vej til flere hænder er at få flere til at gå fra deltid og op i tid eller på fuld tid, så de mange dygtige medarbejdere, vi allerede har, bruger deres kompetencer i flere timer. Derfor håber jeg også, at mange vil benytte muligheden og dermed også være med til at sikre flere hænder på sygehusene.

Fra deltidskultur til fuldtidskultur 

Strategien til at få flere medarbejdere op i tid skal ses i sammenhæng med økonomiaftalen 2020 mellem Danske Regioner og staten, hvor der bl.a. er nedsat en fælles national taskforce, som arbejder med at sikre, at der i de kommende år er de social- og sundhedsmedarbejdere, der er behov for.

Som et led i det arbejde har Danske Regioner indgået en aftale om fuldtidspolitik med de faglige organisationer, og Region Syddanmarks nye fuldtidsstrategi skal hjælpe med at indfri ambitionerne heri.

Stephanie Lose fortæller:

- Vi arbejder på, at normen bliver fuldtidsansættelser. Samtidigt er det vigtigt for mig at sige, at initiativerne er sat i gang med respekt for, at medarbejdere på grund af forskellige livssituationer ønsker at være på deltid i en periode. Det skal der fortsat være mulighed for.

Hun understreger, at fuldtidsstrategien ikke kan stå alene i forhold til at sikre hænder nok til opgaverne, men at der er brug for et kontinuerligt fokus på initiativer, der sikrer attraktive arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø. Derfor er der samlet i Region Syddanmarks budget for 2020 afsat 45 mio. kr. til initiativer målrettet medarbejderne, der vedrører uddannelse, bedre introduktion for nyuddannede og kompetenceudvikling.

Fuldtidsstrategi

Region Syddanmarks fuldtidsstrategi består af 3 indsatser:

• Plejepersonale på de somatiske sygehuse og alle personalegrupper med patientkontakt i psykiatrien har ret til at arbejde fuldtid.

• Alle stillinger opslås som udgangspunkt som fuldtidsstillinger. Alle stillingsopslag i Region Syddanmark skal formuleres således, at de aktivt understøtter ansættelser på fuldtid.

• Der udføres monitorering og opfølgning på antal stillingsopslag på fuldtid. 

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V