Skip til primært indhold

Region Syddanmark opruster sundhedsforskning

15 millioner kroner over fem år. Det er hvad regionsrådet i Region Syddanmark på deres møde den 24. august blev enige om at støtte to såkaldte ’excellente centre’ i regionen med. Det er første gang, regionen øremærker penge til excellent forskning. De to centre er førende indenfor hjerte-kar-sygdomme på Odense Universitetshospital og tarmkræft på Vejle Sygehus.

To enheder i Region Syddanmark er blevet udnævnt til centre for excellent forskning. Og de næste fem år støtter regionen begge centrenes nye positioner med 1,5 mio. kroner hvert år.  

Det er Det Regionale Strategiske Forskningsråd, der har vurderet ansøgningerne, og sammen med en række uafhængige internationale fageksperter fra England, Skotland, Sverige, Holland og Frankrig har rådet udnævnt Cardiovascular Centre of Excellence på Odense Universitetshospital (OUH) og Danish Colorectal Cancer Center South på Vejle Sygehus til excellente forskningsmiljøer.

- De to flotte udnævnelser understreger den førerposition, OUH og Vejle Sygehus har indenfor hjerte-karsygdomme og kræftområdet generelt. Vores investering i de to centre skal ikke bare sikre bedre patientbehandling, men også forskning i fremtidens behandlingsmuligheder og patientinvolvering. De to centre gør sig nu gældende på højeste internationale plan, og det kan vi bestemt være stolte af, siger Poul-Erik Svendsen (S), der er formand for Region Syddanmarks Sundhedsudvalg.

15.000 syddanskere undersøges

På OUH vil der i de kommende år, med regionsrådets pengeindsprøjtning, blive forsket endnu mere intensivt i at finde frem til bedre diagnose, forebyggelse og behandling af hjertekarsygdomme. Centerets forskning bliver baseret på en undersøgelse med 15.000 syddanskere – og lederen af Cardiovascular Centre of Excellence glæder sig over de nye muligheder:

- Hjerte-kar-sygdomme er en af de mest hyppige årsager til dødelighed i den vestlige verden. Med det brede samarbejde på tværs af klinikker og forskningsområder er der et stort potentiale for ny og fremragende forskning inden for sygdommen, siger Jes S. Lindholt.

På Danish Colorectal Cancer Center South kommer forskningen på internationalt plan til at fokusere på at optimere og skræddersy behandling til den enkelte patient med tarmkræft.   - Vejle Sygehus har været Region Syddanmarks førende sygehus indenfor tarmkræft i 10 år. Det var hos os de landsdækkende kræftpakkeforløb blev udviklet, og vi blev i 2008 udnævnt som landets første kræftsygehus. En af vores største styrker er, at vi i meget høj grad inddrager patienten i beslutningsprocessen om den bedst egnede behandling. Lige netop den form for nytænkning vil vi arbejde målrettet med i de kommende fem år, siger Anders Jakobsen, der er professor og leder af det nye center på Vejle Sygehus. 

Imponerende satsning

Centrene på OUH og Vejle Sygehus skal, udover regionens bevillig, selv stille med 1,5 millioner hvert år, og derudover skal forskningsenhederne på centrene ud og fundraise 1,5 millioner oveni i ekstern finansiering. 

Formand for Det Frie Forskningsråd for Sundhed og Sygdom og professor og forskningschef på Nuklearmedicinsk afdeling ved Aarhus Universitetshospital, Jørgen Frøkiær, som også har været formand for det internationale bedømmelsesudvalg understreger, at der vil blive holdt tæt øje med centrene og deres resultater de kommende år:

- Centrene evalueres løbende af et internationalt fagpanel, der skal sikre, at centrene fortsat udvikles i excellent retning, og opfylder de betingelser, der er for at være et Center for Klinisk Excellence i Region Syddanmark – og jeg må sige, at jeg er imponeret over den satsning, Region Syddanmark viser med dette initiativ. 

Jørgen Frøkiær blev udpeget som formand for den internationale gruppe af eksperter på baggrund af sin rolle som formand for Det Frie Forskningsråd for Sundhed og Sygdom samt hans erfaring som topforsker, professor og forskningschef ved Nuklearmedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Yderligere information

Udvalgsformand, Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark, 

Formand, Jørgen Frøkiær, professor på Nuklearmedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Formand for Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom, telefon 2023 4527

Professor og leder Jes S. Lindholt, Cardiovascular Centre of Excellence, Odense Universitetshospital, telefon 2244 0000

Professor og leder Anders Jakobsen, Danish Colorectal Cancer Center South, Vejle Sygehus, telefon 7940 6010 

Kontaktperson

APPFWU01V