Skip til primært indhold

Det nye regionsråd har nedsat ni stående udvalg

I konstitueringsaftalen har de nyvalgte syddanske regionsrådsmedlemmer aftalt, at der skal nedsættes ni stående politiske udvalg under regionsrådet. På et regionsrådsmøde i dag har regionsrådet nedsat de ni udvalg og udpeget udvalgsmedlemmerne.

Regionsrådene i de fem danske regioner får for første gang mulighed for at nedsætte faste stående udvalg, som skal arbejde i hele den fire-årige valgperiode. De nyvalgte regionsrådsmedlemmer i Region Syddanmark har grebet denne nye mulighed og har aftalt at nedsætte ni stående udvalg. De politiske udvalg under regionsrådet har indtil nu haft til opgave at rådgive og forberede sager til regionsrådet. De nye stående udvalg får blandt andet en mere aktiv rolle i udarbejdelsen af regionens budgetter.

Nedsættelsen af de nye stående udvalg har krævet en ændring i den styrelsesvedtægt, som fastlægger regionsrådets beføjelser. I dag har regionsrådet vedtaget ændringen i styrelsesvedtægten og udpeget medlemmerne i de nye udvalg.

- Ændringen til egentlig stående politiske udvalg betyder, at vores udvalg får en mere fremtrædende rolle. Udvalgene får nu en platform, der kan gøre dem mere synlige. Det ser jeg frem til, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Regionsrådet får følgende ni stående politiske udvalg:

  • Sundhedsudvalget (11 medlemmer)
  • Sundhedssamordningsudvalget (9 medlemmer)
  • Innovationsudvalget (9 medlemmer)
  • Præhospitaludvalget (7 medlemmer)
  • Psykiatri- og socialudvalget (7 medlemmer)
  • Udvalget for Regional Udvikling (11 medlemmer)
  • Udvalget for dansk-tysk samarbejde (7 medlemmer)
  • Udvalget for Miljø, Jordforurening og Råstoffer (7 medlemmer)
  • Ligestillingsudvalget (7 medlemmer)

De ni udvalg vil i de kommende uger konstituere sig.

Se navnene på udvalgsmedlemmerne her

Yderligere oplysninger:

Regionrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Vicedirektør Lene Borregaard, Region Syddanmark, mobil 29 20 11 07

APPFWU02V