Skip til primært indhold

Regionen ser positivt på lokalplanen for Nyt OUH og Nyt SUND

Få detaljer skiller Region Syddanmark og Odense Kommune omkring det lokalplanforslag for det nye universitetshospital og sundhedsvidenskabelige fakultet, som regionsrådet diskuterede forrige mandag. Høringssvaret er nu på vej til kommunen. Regionen glæder sig over, at hele processen omkring udviklingen af lokalplanen har været præget af en god dialog og tæt samarbejde.

Odense Kommune kan vente et positivt svar fra regionen på det forslag til lokalplan for det nye universitetshospital og det nye sundhedsvidenskabelige fakultet, som kommunen har i høring. Det er konklusionen efter regionsrådsmødet den 24. marts, hvor medlemmerne diskuterede kommunens forslag til lokalplan for området ved Nyt OUH og Nyt SUND.

- Vi er meget enige med Odense Kommune i arbejdet med lokalplanen, og om hvordan vi sikrer samspillet mellem Nyt OUHs bygninger og landskabet omkring det nye sygehus. Vi har ganske få kommentarer til høringen. De få knaster, der er tilbage, er jeg sikker på, vi får løst, siger formanden for innovationsudvalget i regionen Karsten Uno Petersen (A).

Diskussion om grønne tage

En af knasterne, som stadig mangler en løsning, er et krav i lokalplanen om etablering af grønne tage på Nyt OUH.

Grønne tage forstås blandt som beplantninger på tagets overflade med for eksempel sedum eller græs. Det er hovedsagelig et æstetisk greb, men det har også værdi i forhold til for eksempel regnvandshåndtering.

Region Syddanmark mener, at konstruktionen med de grønne tage er både for risikofyldt og for dyr en konstruktion i forhold til, hvad der ellers etableres af store rekreative arealer og regnvandshåndtering i området. Karsten Uno Petersen mener, at de planlagte tiltag omkring det nye sygehus vil give mere miljø for pengene end etablering af grønne tage.

- Vi har en god dialog med Odense Kommune om de sidste forhold herunder de grønne tage. De har lyttet til vores indvendinger om, at byggeriet vil blive væsentlig dyrere, hvis vi skal etablere grønne tage frem for en mere klassisk tagdækning. Der er også en vis usikkerhed i forhold til tætheden på tagene, som i sidste ende kan true patientsikkerheden. Vi mener, at pengene til grønne tage vil kunne bruges langt mere fornuftigt andetsteds i byggeriet, siger Karsten Uno Petersen.

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Karsten Uno Petersen (S), Innovationsudvalget, mobil 21 63 11 93

Projektdirektør Niels Mortensen, Nyt OUH, mobil 29 20 12 01

APPFWU02V