Skip til primært indhold

Bred enighed om Region Syddanmarks 2014-budget

Alle partier og grupper i regionsrådet er enige om Region Syddanmarks budget for næste år.

Hurtig udredning og behandling af psykiatriske patienter, mere sammenhængende forløb for patienter i overgangene fra sygehus til hjemmepleje og en fusion af de to syddanske busselskaber. Det er eksempler på tiltag, som de 41 syddanske regionsrådspolitikere er enige om at prioritere i regionens budget for 2014. Der er netop indgået et bredt forlig, der omfatter hele regionsrådet om regionens budget for næste år.

 - Selvom aftalen med regeringen binder os på hænder og fødder økonomisk set, er vi i regionsrådet enige om at bruge vores budget offensivt og sætte gang i initiativer nu, som siden kan gøre vores drift billigere og gøre det lettere for os at realisere de øgede produktivitetskrav, som regeringen konstant møder os med, siger regionsrådsformand Carl Holst (V), der glæder sig over, at alle partier er med i forliget:
- Enigheden vidner om et godt samarbejde i regionsrådet og sikrer en fortsat stabil drift af Region Syddanmark, tilføjer han.

Sindslidende får hurtig ret til udredning

Som en del af budgetforliget har de syddanske politikere besluttet sig for at give alle psykiatriske patienter i Syddanmark ret til at få deres sygdom udredt inden for én måned pr. 1. januar 2014. Ifølge aftalen med regeringen skal denne fulde udredningsret for psykiatriske patienter egentlig først indføres 1. september 2015, men for de syddanske politikere er det vigtigt at få sat turbo på ligestillingen af patienter med fysisk og psykisk sygdom.

- Vi er ambitiøse, når det gælder hurtig udredning og behandling af sindslidende i Region Syddanmark. Alt for længe har sindslidende stået i skyggen af patienter med fysiske sygdomme. At give sindslidende en ret til udredning i løbet af en måned er et rigtigt stort skridt fremad. Med det viser Region Syddanmark vejen, siger Carl Holst.

Patientnære tilbud for 100 mio. kr.

Region Syddanmark skal sammen med de syddanske kommuner prioritere og iværksætte en række initiativer, som har fokus på patientrettet forebyggelse og tilrettelæggelse af tilbud til patienter, der har behov for hjælp på tværs af region, læge, speciallæge og kommunale tilbud. Blandt andet handler det om personer med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter. Region Syddanmark afsætter mere end 50 mio. kr. til patientnære formål og forventer, at kommunerne gør tilsvarende.
Blandt forslagene til regionale indsatser er etablering af sorggrupper ved spædbarnsdød, udrulning af it-værktøjer til at styrke patientsamarbejdet mellem sygehuse, praktiserende læger og kommunerne samt tilbud om somatiske helbredsundersøgelser af sindslidende hos praktiserende læger.

Penge til at udvikle velfærdsrobotter

På grund af Region Syddanmarks position indenfor velfærdsteknologi har regeringen valgt regionen som partner i forhold til det internationale samarbejde omkring velfærds- og robotteknologi. Region Syddanmarks position giver grundlag for en målrettet erhvervsudvikling via Offentlig-Privat-Innovation (OPI). Regionspolitikerne er derfor enige om at afsætte 60 mio. kr. over tre år til en vækstpakke, der skal styrke indsatsen omkring udvikling af velfærdsrobotter og gamingteknologi.

Byggeprojekter der er i gang fortsætter

For at overholde økonomiaftalen med regeringen bliver Region Syddanmark nødt til at reducere sit anlægsbudget til næste år.

- For at overholde det reducerede anlægsloft har vi valgt at finansiere regionens offensive plan for apparaturinvesteringer via leasing. Vi har ikke råd til at undlade investeringer i ny teknologi, for det er i høj grad ad den vej, vi skal indfri vores produktivitetskrav, siger Carl Holst.

For politikerne i regionsrådet har det nemlig været vigtigt, at det lave anlægsloft ikke kommer til at gå ud over de mange og store byggerier rundt om i regionen, som allerede er i gang. Det betyder, at udbygningen af sygehusene i Esbjerg, Vejle Sønderborg og Svendborg kan fortsætte. Det samme gælder de nye psykiatriske afdelinger i Esbjerg, Aabenraa og psykiatrien ved Nyt OUH. Heller ikke Nyt OUH og sygehusbyggerierne i Aabenraa og Kolding, der alle tre er finansieret af kvalitetsfondspenge, bliver i praksis berørt af det beskårne anlægsbudget.

Region Syddanmarks 2014-bruttobudget er på 25,6 mia. kr. For de penge leverer godt 24.000 fuldtidsmedarbejdere sundhed, social- og psykiatriydelser og regional udvikling til 1,2 mio. syddanskere.

Region Syddanmarks 2014-budget bliver endeligt vedtaget på regionsrådets møde den 23. september 2013.

Yderligere oplysninger:

Regionrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Socialdemokratiet: Karsten Uno Petersen, mobil 21 63 11 93

Det Radikale Venstre: Kristian Grønbæk Andersen, mobil 20 86 79 60

Det Konservative Folkeparti: Lasse Krull, mobil 40 74 45 99

Socialistisk Folkeparti: Iben Kromann, mobil 20 96 75 97

Social Balance: John Hyrup Jensen, mobil 40 35 51 19

Regionslisten: Jørgen Pless, mobil 20 72 11 86

Dansk Folkeparti: Thies Mathiasen, mobil 40 40 77 46

Økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen, mobil 29 20 11 50

Se hele budget-forliget her

APPFWU02V