Skip til primært indhold

Nyt sundhedshus i Bogense

Det tidligere plejehjem Solgaarden i Bogense vil allerede til næste år blive rammen om byens nye sundhedshus.

Borgerne i Bogense kan godt begynde at glæde sig til, at deres nye sundhedshus slår dørene op næste år. Det er en realitet, efter at regionsrådet på sit møde den 24. september godkendte Region Syddanmarks og Nordfyns Kommunes planer for det nye hus.

Formålet med det nye sundhedshus er i høj grad at styrke det nære sundhedsvæsen i Nordfyns Kommune. Sundhedshuset skal give borgerne en lettere og mere overskuelig adgang til deres sundhedstilbud. Her samles nemlig både regionale og kommunale sundhedstilbud i et fælles samarbejde.

I regionen er politikerne bag regionsrådets beslutning om at etablere sundhedshuset i Bogense også meget tilfredse:

- For os politikere er det vigtigste at sætte borgerne og patienterne i centrum. Derfor er målet med det nye sundhedshus i Bogense da også at give borgerne i området en klar oplevelse af tryghed og nærhed. Med sundhedshuset skaber vi et sundhedsfagligt fællesskab med tidssvarende udstyr og en stærkere sammenhæng til det regionale sygehusvæsen, siger Thyge Nielsen (V), der er formand for regionsrådets Akut- og Ø-udvalg.

Det er tanken, at huset også skal anvendes som et eksperimentarium, hvor både patienter og personale afprøver og anvender telemedicinsk udstyr og velfærdsteknologi som f.eks. videokonferencer med læger og afdelinger på regionens sygehuse.

- Sundhedshuset etableres selvfølgelig først og fremmest for borgernes skyld. De tidssvarende rammer og faglige fællesskaber, som huset skaber, er en klar forudsætning for også fremover at kunne tiltrække læger og andet sundhedspersonale, siger formanden for regionens Sundhedssamordningsudvalg, Bo Libergren (V).

Sundhedshuset i Bogense

Det nye sundhedshus i Bogense vil med sine 1.500 kvadratmeter samle både de kommunale og de regionale sundhedstilbud under samme tag. Huset vil blive oprettet i det tidligere plejehjem Solgaarden. Etableringen af sundhedshuset vil koste ca. 11 mio. kr. 

Det bliver en lang række af sundhedsfaglige aktører, der flytter ind i det nye sundhedshus. Fra regional side flytter tre af de fire læger, der er plads til, ind fra starten. Derudover flytter jordemoderkonsultation også ind i huset.

Fra kommunal side flytter hjemme- og sundhedsplejen, fysioterapi og genoptræning ind i huset. Der bliver også plads til en privat praktiserende psykolog.

- Generelt forventer vi, at der især bliver skabt gode rammer for børnefamilier, idet vi både kan tilbyde dem jordemoderkonsultation, sundhedsplejerske og praktiserende læger. Det vil give et rigtig godt sammenhængende forløb for gravide, hvor de involverede fagpersoner altid er inden for rækkevidde. De nye lokaler giver desuden plads til både fødselsforberedelse og forældrekurser, siger Bo Libergren.

- Det er planen, at sundhedshuset skal stå klar i 2013, og jeg er sikker på, at de nye faciliteter vil være med til at fremtidssikre sundhedstilbuddet for alle borgere i Bogense og på Nordfyn, siger Thyge Nielsen.

Fakta:

- Det nye sundhedshus i Bogense er en udløber af finanslovsaftalerne fra 2009 og 2010. Dengang blev der afsat specifikke midler til sundheds- og akutløsninger i yderområder.

- Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav i 2011 tilsagn om de 11,1 mio. kr. til sundhedshuset.

- Nordfyns Kommune har sammen med de praktiserende læger og regionens sundhedsstab arbejdet frem mod en konkret plan for etableringen af sundhedshuset. Arbejdet med det nye sundhedshus har bl.a. inkluderet et arrangement for kommende aktører i huset med fokus på det fremtidige samarbejde.

- Nordfyns Kommune har delt anvendelsen af Solgaarden op i to faser:

Fase 1 fokuserer på sundhedshuset og de aktører, det skal indeholde.

Fase 2, der først fastlægges, når sundhedshuset er endelig godkendt og vedtaget, kommer til at handle om de frie lokaler, der er til overs, og hvordan de kan anvendes til f.eks. private aktører og kommunale aktiviteter.

Yderligere informationer:

Thyge Nielsen (V), formand for regionsrådets Akut- og Ø-udvalg, mobil 20 31 36 24

Bo Libergren (V), formand for regionsrådets Sundhedssamordningsudvalg, mobil 29 20 18 00

Per Busk, direktør for sundhedsområdet i Region Syddanmark, mobil 21 72 66 87

APPFWU02V