Skip til primært indhold

Gang i eksporten af velfærdsteknologi

Med Odense som centrum for udvikling af velfærdsteknologi står særligt Fyn til at vinde på den partnerskabsaftale som Region Syddanmark i dag, fredag 24. september 2010, indgik med regeringen. Her blev der givet håndslag på, at både regering og region bakker op omkring forskellige regionale initiativer og indsatsområder – herunder arbejdet med at give de velfærdsteknologiske virksomheder en kortere og hurtigere vej til eksportmarkederne.

Aftalen kom på plads efter forhandlinger mellem økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), undervisningsminister Tina Nedergaard (V) samt formandskabet for Syddansk Vækstforum her til formiddag.

Penge at hente i udlandet

Danske virksomheder omsætter for 41 mia. kr. om året i velfærdsteknologi og velfærdsservice – og man eksporterer for 18 mia. kr. Potentialet for udvikling og salg af velfærdsteknologi er derimod langt større – både på det danske og udenlandske marked. Med partnerskabsaftalen har regeringen forpligtet sig til at arbejde for at styrke eksporten – det kan f.eks. ske ved at lade fagfolk fra udenrigsministeriet dele deres kendskab til markederne i udlandet med danske virksomheder.

- Partnerskabsaftalen sikrer, at regionen og regeringen bidrager med en ensartet og fælles indsats for at udnytte det store vækstpotentiale, der er for virksomheder med fokus på udvikling af velfærdsteknologi. Aftalen skulle gerne sparke gang i en øget eksport af velfærdsteknologi, siger regionrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V).

Lokal optur

I Odense er man også begejstret for den nye aftale.

- Vi har i flere år arbejdet hårdt for at udvikle ny velfærdsteknologi i Odense. Og her i kommunen har vi også bevilget større beløb til netop dette formål. Derfor er det også glædeligt, at vores virksomheder nu kan få den hjælp, der gerne skulle gøre det muligt at komme succesfuldt ud over landegrænsen, siger rådmand og medlem af formandskabet i Syddansk Vækstforum, Jan Boye (K). 

Andre indsatsområder

Udover et øget fokus på eksportmulighederne for velfærdsteknologi gav Syddansk Vækstforum og regeringen hinanden håndslag på at styrke indsatsen inden for grøn offshore energi, uddannelse og arbejdskraftudbud samt grænseoverskridende forsknings- og uddannelsessamarbejde.

Fakta om partnerskabsaftalen

Der indgås partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora og staten hvert år. Aftalerne skal indeholde konkrete mål for den regionale erhvervsudviklingsindsats. Det kan dreje sig om mål for fx regionens, kommunernes og det lokale erhvervslivs arbejde med videnspredning.

Formålet med de regionale partnerskabsaftaler er at sikre en regional forankring af initiativerne i regeringens globaliseringsstrategi, som skal udmøntes regionalt og lokalt, samt at understøtte de regionale erhvervsudviklingsstrategier. Partnerskabsaftalerne skal således bidrage til at skabe sammenhæng mellem den nationale og den regionale/lokale vækstindsats.

APPFWU01V