Skip til primært indhold

To nye ambulatorier til hjertepatienter

Regionsrådet godkendte på regionsrådsmødet mandag 23. maj at åbne to nye hjerteambulatorier i henholdsvis Tønder og Nyborg. De nye ambulatorier er en del af den hjerteplan, regionsrådet godkendte i 2021, og midlerne til de to ambulatorier er en del af regionens budgetaftale for 2022.

Livet med en hjertesygdom er for de fleste lig med mange besøg på sygehuset til kontroller og behandling. Det betyder mange timer på landevejen, der ikke kan bruges på arbejde eller sammen med familien. Derfor har regionsrådet i Region Syddanmark valgt at afsætte 1,5 mio. kr. til at åbne to hjerteambulatorier i henholdsvis Tønder og Nyborg. I de nye ambulatorier kan hjertepatienter f.eks. få foretaget en ekkokardiografi og få monteret døgnblodtryksapparater samt blive tilset af en sygeplejerske eller en hjertelæge, der kommer til at bemande de to ambulatorier fra sygehusene i henholdsvis Aabenraa og Svendborg.

Tiltaget udspringer af Danske Regioner og Hjerteforeningens udspil ”20 slag for hjerterne” fra 2019 og er ét af seks initiativer, som regionen inkluderede i sin nye hjerteplan fra 2021.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, udtaler:

- For de 100.000 syddanskere, der lider af en hjertesygdom, bliver det hurtigt til mange besøg på sygehuset og mange timers transport til regionens hjerteafdelinger. Derfor har vi prioriteret penge til at åbne to nye ambulatorier, der både skal gøre det nemt og nært at blive tilset ambulant af en læge eller sygeplejerske. Jeg glæder mig desuden over, at de to nye ambulatorier understøtter regionens ambitiøse arbejde med at skabe nære sundhedstilbud rigtig godt.

Nærhed betyder noget

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark Mette With Hagensen (S) udtaler:

- Regionens hjerteplan sætter nye initiativer i gang på flere områder. Et af planens fokusområder er den nærhed, vi ved, at de fleste patienter sætter rigtig stor pris på. Jeg håber, at de to nye ambulatorier vil give patienterne en oplevelse af mere tryghed, ro og bedre muligheder for at få hverdagen til at hænge godt sammen som hjertepatient i Region Syddanmark.

Fakta

Regionen åbner i løbet af i løbet af 2022 to nye hjerteambulatorier i henholdsvis Nyborg (1. juli) og Tønder (1. november). Prisen for de to nye ambulatorier er 0,3 mio. kroner om året til drift og ca. 1,2 mio. kr. til at anlægge ambulatorierne.

Den nye hjerteplan i Region Syddanmark indeholder, ud over de nye ambulatorier, følgende initiativer:

  • Psykologer på sygehusenes hjerteafdelinger, der bl.a. kan hjælpe med at styrke fokus på screening for psykiske eftervirkninger og dialogen med kommuner og almen praksis, da hjertepatienter oftere rammes af angst eller depression end resten af befolkningen.
  • Et projekt med afprøvning af EKG-apparater med analyse og dialog om EKG-apparaternes muligheder ude hos de praktiserende læger. Disse EKG-apparater bruges allerede hos hjerteafdelingerne.
  • Et styrket fokus på at få flere læger til at blive uddannet som hjertespeciallæge.
  • En regional efteruddannelse for sygeplejersker i hjerteafdelingerne.

I budgettet for 2022 er der afsat i alt 7,25 mio. kr. til etablering og drift af alle initiativerne.

Derudover afsættes der årligt 10-20 mio. kr. til at opspore og behandle patienter, som har arveligt forhøjet kolesterol i blodet. Det endelige årlige beløb vil afhænge af, hvor hurtigt og hvor mange patienter der bliver diagnosticeret de kommende år. 

Hjerteplanen indeholder også en mulig etablering af et lokalt hjerteambulatorium i Haderslev. Den del vil blive vurderet nærmere i løbet af 2022.

APPFWU01V