Skip til primært indhold

Ny kortlægning kan forudsige oversvømmelser i kommunerne

Nu er der godt nyt til syddanske borgere, der bekymrer sig om oversvømmelser som følge af klimaforandringer. Region Syddanmark stiller et nyt kortlægningsværktøj til rådighed for de syddanske kommuner, så de bedre kan planlægge og prioritere klimatilpasninger, der hvor der er fare for oversvømmelse i fremtiden.

Når voldsomme skybrud og stormfloder banker på døren, kan selv boligejere bevæbnet med sandsække, spande og svabere have svært ved at forhindre de stigende vandmasser i at trænge ind og gøre skade.

Oversvømmelser som følge af massive regnmængder, stigende grundvand og ekstremt højvande udløst af voldsomme og hyppige storme er en konsekvens af den globale opvarmning, som i de kommende år vil ramme flere og flere borgere. Men nu er der hjælp på vej, for med en ny oversvømmelseskortlægning, som Region Syddanmark står bag, bliver det lettere for de syddanske kommuner at forudsige, hvor vandet stiger i fremtiden.

Søren Rasmussen (DF), formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark, siger:

- I Region Syddanmark vil vi gerne hjælpe med at afbøde konsekvenserne af fremtidens ekstremvejr. Vi ønsker at bidrage til, at mennesker og samfund ikke skal stå med ødelagte værdier og uoverskuelige udgifter til oprydning som følge af oversvømmelser. Vand flyder på tværs af kommunegrænser, og derfor stiller vi nu den nyeste og mest opdaterede viden til rådighed for de syddanske kommuner og deres forsyningsselskaber. Det er vores mål, at kommunernes klimatilpasningsindsatser planlægges og prioriteres ud fra et helhedsorienteret og tværkommunalt perspektiv.

Klimatilpasninger kræver viden om, hvor vandet stiger

Med kortlægningen kan man fremskrive, hvordan faren for oversvømmelse i givne områder kan se ud i fremtiden, og det styrker kommunernes datagrundlag i forhold til at sikre nødvendigt beredskab og planlægge klimatilpasninger.

En af de kommuner, der ser frem til at få den nyeste data til rådighed, er Assens Kommune. Dan Gørtz (V), der er formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune, siger:

- Kortlægningen fra Region Syddanmark er et godt initiativ, som supplerer statens nye oversvømmelseskortlægning rigtig fint. Det passer perfekt ind i den proces, som vi er i gang med lige nu, hvor kommunens klimatilpasningsplan revideres. Vi vil være en klimarobust kommune. Derfor er kortlægningen en forudsætning for, at vi kan planlægge byudvikling mv. fornuftigt og prioritere de områder, hvor det er nødvendigt at gøre en indsats for at reducere konsekvenser af klimaforandringerne.

Boliger og sygehuse skal beskyttes mod fremtidens oversvømmelser

Oversvømmelseskortlægningen udpeger områder, der er i farezone, fordi de ligger i forbindelse med lavtliggende områder eller nær ved søer, vandløb, kyster og fjorde. Oversvømmelserne kan f.eks. blive udløst af øgede regnmængder, stigende grundvand og havvandsstigninger og mange gange i kombination med sammenfaldende ekstreme vejrsituationer.

Med oversvømmelseskortlægningen får medarbejdere, der beskæftiger sig med kommunal- og lokalplanlægning, vandløb, forsyning og forurening et redskab til at planlægge, hvilke klimatilpasninger de skal sætte i gang for at beskytte de værdier, der allerede findes i det givne område. Det kan f.eks. være boliger i et sommerhusområde, børnehaver, kloakering, sygehuse, historiske bygninger, veje og broer eller naturværdier.

Kortlægningen kan også være med til at sikre, at der eksempelvis ikke byudvikles i et område, hvor faren for oversvømmelser er høj, medmindre der tages højde for, hvordan man kan håndtere vandet fra området. 

DK2020-klimahandleplaner kræver nye oversvømmelseskort

Kortlægningen vil kunne downloades fra Region Syddanmarks server og stilles til rådighed for alle syddanske kommuner også dem, der er en del af klimapartnerskabet DK2020. Her har de forpligtet sig på at lave en klimahandleplan, der ikke alene tager stilling til, hvordan de vil reducere udledning af klimagasser. Den skal også vise, hvordan de vil håndtere udfordringer som stigende vandmængder og på længere sigt også perioder med tørke og øget vind som følger af klimaforandringerne.

Beslutningerne i klimhandleplanen må i udgangspunktet ikke bygge på data, der er mere end fire år gamle. Men da en del kommuner i Region Syddanmark har oversvømmelseskort, der er op mod ti år gamle, er en ny kortlægning derfor nødvendig.

Yderligere information

Søren Rasmussen (DF), formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark.

Dan Gørtz (V), formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune, tlf. 21 70 95 42

Kontaktoplysninger på øvrige regionsrådsmedlemmer

Formand for Udvalget for regional udvikling

APPFWU01V