Skip til primært indhold

Stabil syddansk økonomi sikrer ekstra penge til nye initiativer

Et bredt flertal i det syddanske regionsråd har her til aften indgået forlig om Region Syddanmarks 2021-budget. Region Syddanmarks stabile økonomi betyder, at det er muligt at finde ekstra penge til nye initiativer til næste år, samtidig med at partierne bag budgetforliget prioriterer stabil drift og sund økonomi i en ganske særlig corona-tid.

Corona har gjort 2020 til et særligt år, der har krævet en helt ekstraordinær indsats af Region Syddanmarks medarbejdere. Nye opgaver og nye vilkår betyder, at regionens sygehuse og andre institutioner hen over foråret var igennem den ubetinget største omstilling af regionens virksomhed nogensinde. Omstillingen er lykkedes, og regionen er kommet godt igennem første del af corona-krisen.
 
Det er på dette bagtæppe, at regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og regionsrådets øvrige medlemmer har arbejdet med at få Region Syddanmarks budget for næste år på plads. Det er lykkedes her til aften. 

Bredt forlig

Bag forliget står Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Samlet set står 39 af regionsrådets 41 medlemmer bag forliget. Enhedslistens to medlemmer er ikke med i forliget.
 
På trods af store ekstra udgifter til især medicin og generel opdrift på sundhedsområdet er det på grund af Region Syddanmarks sunde og stabile økonomi lykkedes at finde 25 mio. kr. til nye initiativer i budgetaftalen. 

Styrket indsats for senfølger efter kræft

Aftaleparterne afsætter blandt andet 4,5 mio. kr. til at styrke indsatsen for senfølger efter kræft. Blandt andet skal der etableres senfølgeklinikker på alle regionens somatiske sygehuse. Der er også fundet otte mio. kr. til at styrke indsatsen i den sidste tid for døende – blandt andet til at inddrage og støtte pårørende og inddrage frivillige. Aftaleparterne er desuden enige om at styrke kapaciteten i speciallægepraksis blandt andet for at mindske ventetid og flytte udvalgte opgaver fra sygehusene.
 
Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose siger:
 
- I en situation, hvor medarbejderne i regionen under corona-pandemien har ydet en kæmpe indsats og demonstreret en enorm omstillingsparathed og ildhu, er jeg særlig glad for, at vi i dette budget – for tredje år i træk – styrker indsatsen for kompetenceudvikling, trivsel og rekruttering. Der afsættes 5,4 mio. kr. i budgettet til en styrket introduktion af yderligere medarbejdergrupper i regionen, blandt andet bioanalytikere.
 
Stephanie Lose fortsætter:
 
- Forhandlingerne om næste års budget har været ført i en god tone med mange gode forslag og ønsker fra partierne. Jeg vil gerne sige tak til alle partierne for deres konstruktive tilgang, og jeg glæder mig over, at vi er nået frem til et bredt forlig.

Formel vedtagelse 28. september

Efter planen skal Region Syddanmarks budget for 2021 formelt vedtages på regionsrådsmødet mandag den 28. september 2020.
 
Region Syddanmarks samlede driftsbudget i 2021 er på i alt 27,3 mia. kr. For de penge leverer cirka 25.500 fuldtidsmedarbejdere sundheds-, psykiatri- og socialydelser til de 1,2 mio. syddanskere og arbejder med at styrke den regionale udvikling.
Link til Budgetaftale 2021
 
Eksempler på nye initiativer i 2021-budgettet
Styrket indsats, senfølger efter kræft: 4,5 mio. kr.
Styrkelse af palliative tilbud: 8,0 mio. kr.
Personlig medicin: 3,5 mio. kr.
Flere opgaver og styrket kapacitet i speciallægepraksis: 5,2 mio. kr.
Funktionelle lidelser: 1,0 mio. kr.
Fremtidens medarbejdere: 1,0 mio. kr.
God introduktion til nyuddannede: 5,4 mio. kr.
Opbygning af klimakompetencer: 0,8 mio. kr.
Administrative besparelser – regionshus og sygehuse: - 4,4 mio. kr.
 
Hertil kommer udmøntningen af yderligere 107 sygeplejersker-stillinger fra finansloven for 2020.
Ligeledes er det aftalt at gennemføre en række anlægsinvesteringer.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark,
Gruppeformand Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark,
mobil 29 20 12 00
Gruppeformand Villy Søvndal (SF), Region Syddanmark,
mobil 41 73 38 88
Gruppeformand Thies Mathiasen (DF), Region Syddanmark,
mobil 40 40 77 46
Gruppeformand Morten Weiss-Pedersen (C), Region Syddanmark,
mobil 61 61 27 23
Gruppeformand Vibeke Syppli Enrum (EL), Region Syddanmark,
mobil 20 46 06 03
Gruppeformand Morten Brixtofte Petersen (R), Region Syddanmark,
mobil 61 74 54 42
Gruppeformand Marianne Mørk Mathiesen (LA), Region Syddanmark, mobil 28 69 79 00
 
 
 

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V