Skip til primært indhold

Socialt tilbud i Børkop vinder 25.000 kroner

Det sociale tilbud Syrenparken i Børkop vinder Region Syddanmarks rehabiliteringspris på 25.000 kroner. Tilbuddet får prisen for igennem en stærk faglig indsats at have støttet en 39-årig mand med paranoid skizofreni til at kunne tage vare på sig selv og flytte fra botilbuddet og ind i sin egen lejlighed. Tilbuddet Bognæs, der ligger i Bogense fik andenpladsen, mens Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense fik tredjepladsen.

19 forskellige gode historier kæmpede om en præmie på 25.000 kroner ved uddelingen af Region Syddanmarks rehabiliteringspris 5. december.

Det blev medarbejderne på det sociale tilbud Syrenparken, der ligger i Børkop nær Vejle, der løb med prisen. Tilbuddet er en del af regionens Center for Misbrug og Socialpsykiatri.

Hjælp til et selvstændigt liv uden medicin

Medarbejderne på Syrenparken har samarbejdet intensivt med at støtte en 39-årig mand, der i mange år har kæmpet med paranoid skizofreni. Den 39-årige har været så plaget af sine paranoide forestillinger og hørehallucinationer, at han havde brug for at bo på et døgntilbud.

Men ved hjælp af forskellige rehabiliterende tiltag er det lykkedes medarbejderne på Syrenparken at støtte ham til et liv, hvor han bor i egen bolig og ikke længere behøver medicin. Medarbejderne har blandt andet arbejdet med mandens hørehallucinationer.

Centerleder for Center for Misbrug og Socialpsykiatri Susanne Peyk er stolt af prisen og arbejdet bag:

- Det er dejligt som centerleder at se, hvordan medarbejderne lykkes med en målrettet og koordineret indsats. Vinderhistorien viser med al tydeligt, at det er nødvendigt, at vi er tålmodige, når vi arbejder med mennesker med så komplekse problemer. Det viser også, hvad vi kan på de regionale sociale tilbud, når vi kombinerer vores høje faglighed med systematik og tid.

De 25.000 kr. skal bruges på kompetenceudvikling og uddannelse på den vindende afdeling.

Det handler om at rehabilitere borgerne

De nominerede til prisen er projekter, hvor medarbejderne har været særligt gode til at samarbejde med borgere om rehabiliterende tiltag. Tiltagene skal hjælpe borgeren til enten at fastholde nogle evner eller udvikle nogle nye evner.

Det handler om at skabe udvikling, så borgerne får mulighed for at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Livbekræftende og lærerige historier

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF) for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark havde æren af at overrække præmien:

- Det har været meget livsbekræftende at læse alle disse fantastiske historier igennem. Medarbejdernes systematiske arbejde og borgernes vilje til at udvikle sig er meget inspirerende, og særligt historien fra Syrenparken indrammer alt det, vi gerne vil opnå med vores rehabiliterende arbejde.

Medarbejderne skal inspireres til det rehabiliterende arbejde

Netop inspiration er hele baggrunden for rehabiliteringsprisen, der udspringer fra en rehabiliteringsstrategi, som Region Syddanmark søsatte i 2015.

Socialdirektør for Socialområdet, Christian Schacht-Magnussen, forklarer idéen med prisen:

- Det er vigtigt, at vi inspirerer hinanden, og derfor tog regionen initiativ til prisen. De indsendte historier er løbende blevet vurderet, og de bedste er så nomineret til prisen. Vi har løbende delt de nominerede historier ud til inspiration, og efterfølgende samler vi dem i en inspirationsbog.

Region Syddanmark overvejer nu om prisen også skal uddeles i 2017.

Yderligere information:

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri- og Socialudvalget, Region Syddanmark, 

Centerleder Susanne Peyk, Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Region Syddanmark, telefon 20 55 39 45

Socialdirektør Christian Schacht-Magnussen, Socialområdet, Region Syddanmark, telefon 20 54 00 02

Kontaktperson

APPFWU01V