Skip til primært indhold

Nyt OUH, Psykiatrien og SDU Nyt SUND får kunst med brugerne i centrum

Det Fælles Kunstvalg for Nyt OUH, Psykiatrien og SDU Nyt SUND udbygger samarbejdet mellem institutionerne med en fælles kunststrategi. Samtidig har udvalget igangsat fire fælles kunstprojekter, som skal synliggøre forbindelsen mellem de to institutioner. Fire internationalt anerkendte kunstnere skal skabe unikke kunstværker til glæde for patienter, ansatte og studerende.

Når dørene åbner til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) og Syddansk Universitets nye bygning til det sundhedsvidenskabelige fakultet (SDU Nyt SUND) i 2022, vil brugere af stedet blive mødt af kunst i international særklasse, der giver oplevelser ud over det sædvanlige.

Kunsten bliver en æstetisk forbindelse mellem Nyt OUH, Psykiatrien og Syddansk Universitets eksisterende campus via SDU Nyt SUND. Et fælles kunstudvalg mellem Region Syddanmark og Bygningsstyrelsen står for planlægningen af kunsten.

Det Fælles Kunstudvalg har nu valgt de fire kunstnere:

  • Simon Starling
  • Phillippe Parreno
  • Monica Bonvicini
  • Nevin Aladag

- Det er en enestående forbindelse, som vi skaber mellem OUH og SDU. Derfor har vi inviteret kunstnere på et højt fagligt niveau, som dels matcher vores ambitionsniveau, og som kan markere dette unikke samarbejde. Det har vi fundet med disse kunstnere, som alle har udvist stor begejstring for opgaven og villighed til at indgå i dialog med os, i forhold til hvordan deres værker kan integreres i en kompleks byggeproces og i de store bygninger. Værkerne, som endnu kun er på skitseniveau, vil alle bidrage til at skabe spændende og inspirerende miljøer for alle de mennesker, der kommer til at færdes på stedet, siger Regionrådspolitiker Pia Tørving (S), formand for Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH og SDU Nyt SUND.

Kunstværker, der har mennesket i centrum

På Nyt OUH, Psykiatrien og SDU Nyt SUND bliver der anvendt 11 millioner på de fire fælles kunstprojekter.

Kunstudvalget har lagt vægt på sammenspillet mellem brugerne, kunsten og arkitekturen og prioriterer kunstværker, der kan give patienter, ansatte og studerende nye oplevelser af stedet. Mennesket er kort sagt i centrum for den kunstneriske oplevelse med det formål, at kunsten skaber nærvær i de store bygninger.

De valgte kunstværker er alle æstetiske i deres natur, men de udfolder sig først rigtigt, når brugerne begynder at bruge rummene i dagligdagen.

Kunstværkerne integreres i særlige rum og steder i byggeriernes fælles arealer og forbindelsesgange.

Markering af tæt samarbejde

Fælles for projekterne er, at de skal markere det tætte samarbejde mellem OUH og SDU, som med deres sammensmeltning kommer til at danne unikke muligheder for behandling og forskning mellem teori og praksis.

For Ole Skøtt, Dekan for SDU Nyt SUND, er samarbejdet netop centralt.

"Byggeriet får SDU og Nyt OUH til at være fysisk sammenhængende, og jeg er glad for at, at kunsten kan bidrage til at tydeliggøre samarbejdet mellem SDU og OUH ved for eksempel at trække en kunstnerisk tråd gennem Nyt OUHs og Nyt SUNDs vidensakse. Vores forskningssamarbejde er både nationalt og internationalt – det bliver kunsten også, og den kommer til understøtte de gode forsknings-, uddannelses- og behandlingsmiljøer til glæde for de mange tusinde daglige brugere af de to institutioner."

Konsulenter har foreslået kunstnere til Det Fælles Kunstudvalg

Bygherrerne Region Syddanmark og Bygningsstyrelsen er blevet rådgivet af kurator Toke Lykkeberg og kunstneren Jakob Fenger, SUPERFLEX, der har udviklet den fælles kunststrategi i samarbejde med det Fælles Kunstudvalg. 

Konsulenterne har foreslået kunstnere overfor Det Fælles Kunstudvalg, der i enighed har valgt, hvilke der blev inviteret til at udarbejde en skitse. Kunstnerne til de fire fælles opgaver har alle fået godkendt deres skitseforslag.

I næste fase arbejder kunstnerne videre på at konkretisere deres projekter i samarbejde med bygherrer og rådgivere i projekterne. For SDU Nyt SUND vil dette arbejde begynde, når byggeprojektet genoptages.

Yderligere information:

Formand for Det Fælles Kunstudvalg Pia Tørving (S), Regionrådspolitiker, Region Syddanmark, telefon 2889 6906. 
Dekan Ole Skøtt, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, telefon 2889 6906

APPFWU02V