Skip til primært indhold

Nye boliger skal gøre beboere mere selvstændige

Region Syddanmark indviede 23. maj et boligbyggeri til udviklingshæmmede på Engbo Nyborg til knap 45 millioner kroner. Et byggeri, der skal give beboerne mere selvstændighed.

De fleste tager det som en selvfølge, at de kan indrette deres eget badeværelse, selv vælge farve til væggene i deres bolig og gå ind i et andet rum for at få lidt privatliv - men det er ikke nødvendigvis virkeligheden for mange af de danskere, der bor på de sociale tilbud.

Det er dog ved at blive en realitet for mange af beboerne på Region Syddanmarks botilbud. Således kunne regionsrådsformand Carl Holst (V), socialudvalgsformand Bente Gertz (S) og centerleder Torben Bøge Mikkelsen 23. maj indvie helt ny boliger til beboerne på Engbo Nyborg til en værdi af knap 45 millioner.

Engbo Nyborg er et tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og en del af Region Syddanmarks Handicapcenter Nordøstfyn.

Turen er kommet til Nyborg

Engbo består af flere afdelinger, og tidligere på måneden indviede Carl Holst og Bente Gertz lignende boliger på Engbos matrikel i Kerteminde. Men det er ikke kun i det fynske, der bygges. Over hele Syddanmark er regionen i gang med at bygge nyt og forbedre boligforholdene på det sociale område.

- Siden regionens dannelse i 2007 har Region Syddanmark stræbt efter at skabe de optimale vilkår for beboerne og brugerne af vores sociale tilbud. Et væsentligt skridt har været at få bygget boliger, der giver beboerne mulighed for mest mulig selvstændighed. Nu er turen kommet til Engbo Nyborg, og jeg kan konstatere, at vi kan være rigtig stolte af resultatet, sagde Carl Holst.

Boligerne på Engbo Nyborg er lejligheder med to rum, og de har stået færdige i et stykke tid. Beboerne flyttede således allerede ind i de nye lejligheder i efteråret.

Tæt samarbejde med pårørende

Udviklingen af de nye boliger er blevet til i tæt dialog med medarbejdere og pårørende. Resultatet er boliger, der passer til beboerne og arbejdsforhold, der fungerer for medarbejderne. Og det tætte samarbejde glæder socialudvalgsformanden i Region Syddanmark.

- Vi har et ønske om at udvikle vores socialområde og blive endnu bedre, og det kræver, at vi lytter til de pårørende og medarbejderne. Det har vi gjort i Region Syddanmark. Resultatet er blevet rigtig godt, og jeg er sikker på, at alle bliver rigtig glade for boligerne, sagde Bente Gertz.

Første spadestik til dagtilbud og køkken

Forinden indvielsen af boligerne havde Carl Holst og Bente Gertz taget første spadestik på dagtilbuddene Værkstedet Askvej og Påfuglen samt et nyt køkken, der alle er en del af Engbo.

- Handicapcenter Nordøstfyn og i særdeleshed Engbo har gang i rigtig mange spændende projekter. Boligerne, dagstilbuddene og køkkenet er tilsammen med til at skabe et solidt tilbud, sagde Bente Gertz.

Cirka 70 pårørende, beboere, politikere og medarbejdere var dukket op for at overvære indvielsen og spadestikket.

Fakta

  • Engbo Nyborg er en institution for voksne udviklingshæmmede, der er en del af Region Syddanmarks Handicapcenter Nordøstfyn.
  • Byggeriet er resultatet af regionens beslutning om at opdele institutionen Strandvænget i flere små enheder for at gøre tilbuddet mere tidssvarende.
  • Der er bygget 32 lejligheder med to rum i Nyborg. I Kerteminde har Region Syddanmark netop indviet en tilsvarende Engbo-afdeling med 20 boliger.
  • Engbo var sammen med institutionerne Lilleskov, Skovhuse og dagtilbuddet Østerhuse tidligere samlet under navnet Strandvænget.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210
Socialudvalgsformand Bente Gertz (S), Region Syddanmark, mobil 2172 7102
Centerleder Torben Bøge Mikkelsen, Engbo Nyborg, Region Syddanmark, mobil 2384 5116.

APPFWU01V