Skip til primært indhold

Syddanmark besøger holstenere

Den 1. og 2. november tager politikere, fagfolk og repræsentanter fra erhvervslivet i Region Syddanmark på genbesøg hos deres slesvig-holstenske kolleger. Besøget er en opfølgning på det succesrige besøg, da en delegation på omkring 50 repræsentanter fra Slesvig-Holsten i marts var i Kolding og besøge Region Syddanmark for at udvikle samarbejdsprojekter på tværs af grænsen inden for seks forskellige fagområder.

Besøget foregår på det tyske slot Plön, der ligger mellem Kiel og Lübeck. Regionsrådsformand Carl Holst (V) ser frem til at gentage succesen fra besøget i Kolding. Han ser brede muligheder i det dansk-tyske samarbejde.

- Jeg tror fuldt og fast på at mødet mellem fagfolk fra begge sider af grænsen er en optimal model til at bringe det dansk-tyske samarbejde fremad. Fordi det er i de konkrete projekter, at vi kan gøre en forskel overfor borgerne i begge regioner, siger Carl Holst (V).

Fødevarerelationer skaber vækst

Idéen med besøgene er at fagfolk danner varige dansk-tyske netværk og videreudvikler de projekter, som blev sat i gang i Kolding. Kim Toft Andersen, der er sekretariatsleder hos fødevareklyngen Foodture i Vejle, deltog i det første besøg i Kolding i marts.

- Vi har skabt nogle gode kontakter på den tyske side af grænsen indenfor fødevareområdet. Desuden har vi kortlagt fødevarenetværket i de to regioner, så vi nu ved, hvad vi kan og hvad, der er af eksperter på området, forklarer Kim Toft Andersen.

Med besøget i Plön håber han nu på at komme skridtet videre, og at der følger nogle arbejdspenge med mødet, så det sikres, at netværket kan mødes i fremtiden.

- Med netværket kan vi få udvidet vores salgsområde. Det sker ved, at man lærer hinanden at kende. Det skaber vækst og arbejdspladser. I vores område er der mangel på arbejdskraft. Syd for grænsen har de vidensinstitutioner på fødevareområdet, som vi ikke har og som kan give ny viden og sparke projekter i gang, forklarer han.

Fælles forskerskole på vej

Et andet projekt, der er sat i gang med det dansk-tyske samarbejde, er forskerskolen Mare Balticum under Syddansk Universitet og Flensborg Universitet. Karen Margrethe Pedersen, institutleder på Institut for Grænseregionsforskning på Syddansk Universitet i Sønderborg, peger på forskningssamarbejdet som en kæmpe gevinst for de to regioner.

- Vi har samarbejdet med Flensborg Universitet siden 1992, og nu opretter vi en forskerskole, hvor vi i fællesskab kan uddanne forskere. Det gør det nemmere at tiltrække gæsteprofessorer og samarbejdspartnere, og samtidig bliver vi en meget stærk medspiller i den regionale udvikling, forklarer hun.

Fakta om besøget i Slesvig-Holsten:

Idéen med besøget er at få fagfolk til at videreudvikle det dansk-tyske samarbejde på syv forskellige områder. Temagrupperne skal være med til at videreudvikle de projekter og varige netværk indenfor vedvarende energi, ernæring og landbrug, arbejdsmarked, sundhed, turisme og uddannelse, som allerede er sat i gang.

Desuden er der dannet en mediegruppe, der skal se på, hvordan medierne giver borgerne flere informationer om forholdene på begge sider af grænsen.

Som led i Plön-mødet besøger repræsentanterne forskellige mål rundt i Slesvig-Holsten. Ekskursionerne går blandt andet til et biogasanlæg, planteskole, naturpark, Universitetet i Kiel, produktionsskole og den tyske tv- og radiostation NDR i Kiel.

Fra Region Syddanmark deltager regionsrådsformand Carl Holst (V), Karsten Uno Petersen (S), formand for det særlige udvalg for regional erhvervspolitik og Jens Andresen (V), regionsrådsmedlem og formand for Region Sønderjylland-Schleswig.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • International sekretær Gert Gammelgaard, mobil 30 26 55 35.
APPFWU02V