Skip til primært indhold

Flere skal behandle egne fodvorter

I stedet for at få behandlet ukomplicerede fodvorter hos lægen skal de fleste syddanskere fremover selv behandle deres fodvorter. Borgere, der er ude af stand til at behandle sig selv, kan dog – som led i en forsøgsordning - blive henvist til vederlagsfri behandling hos en statsautoriseret fodterapeut.

Det er som regel nemt selv at behandle fodvorter derhjemme, selvom det ofte kræver flere behandlinger og kan tage lang tid.

Derfor vil patienter med fodvorter, som kontakter egen læge, fremover blive bedt om at købe et håndkøbsprodukt på apoteket og selv gå i gang med en behandling.

Er man ikke i stand til det, for eksempel på grund af synshandicap, psykisk sygdom eller svær overvægt, ja, så giver en netop godkendt to–årig forsøgsordning i Region Syddanmark nu egen læge mulighed for at henvise den gruppe af fodvortepatienter til vederlagsfri behandling hos en statsautoriseret fodterapeut.

I helt særlige tilfælde kan lægen også henvise til vederlagsfri behandling hos en hudlæge.

Bo Libergren (V), som er formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark siger:

- Selvom behandling af fodvorter måske ikke fylder specielt meget i almen praksis, så er det et udtryk for, at vi gerne vil bruge personalet i almen praksis så optimalt som muligt. Når vi flytter opgaver væk, skaber vi plads til, at de kan tage sig af andre opgaver. Det er en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Tilladelse fra Sundhedsministeriet

Det er Sundhedsministeriet, der har givet Region Syddanmark tilladelse til det to-årige forsøgsprojekt, da der er tale om en fravigelse af Sundhedsloven. Efterfølgende har Region Syddanmark indgået en aftale med Danske Fodterapeuter om forsøgsordningen.

Ordningen træder i kraft 1. maj 2021.Forsøgsprojektet vil blive evalueret, når de to år er gået.

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V