Skip til primært indhold

Fremtidens psykiatri til debat i dag

I dag sætter flere hundrede mennesker hinanden stævne på en konference i Middelfart, hvor de skal diskutere, hvordan den syddanske psykiatri kan blive et bedre sted at blive behandlet og arbejde. Konferencen er afslutningen på en proces, der skal munde ud i en ny plan for fremtidens psykiatri.

Hvordan skal fremtidens psykiatri se ud i Region Syddanmark? Hvad er vigtigt for patienterne og for de pårørende? Og hvad tænker medarbejderne?

Det er nogle af de emner, der er på dagsordenen, når Region Syddanmark i dag inviterer flere hundrede politikere, fagfolk, medarbejdere, patienter og pårørende til en stor konference i Middelfart, hvor de skal slå de sidste streger til regionens kommende psykiatriplan.

En plan, der har store ambitioner, fortæller regionsrådsformand Stephanie Lose (V):

- Helt overordnet set er det klart vores ambition, at vi vil gøre psykiatrien til et endnu bedre sted for både patienter, pårørende og personale. Vi står overfor en lang række udfordringer på det psykiatriske område i forhold til at fremtidssikre psykiatrien, og jeg glæder mig til at høre deltagernes input til, hvad vi kan gøre anderledes og bedre i fremtiden. For det er i fællesskab, vi udvikler de bedste løsninger og sikrer de rette overordnede prioriteringer.

Seks temaer

Det er regionsrådet, der har sat gang i arbejdet med den nye psykiatriplan, og rådet har på forhånd udpeget seks overordnede temaer, som planen skal adressere:

  • Patienter og pårørende
  • Sammenhæng og forebyggelse
  • Kapacitet og organisering
  • Ulighed i sundhed
  • Forskning, kvalitet og udvikling
  • Fastholdelse, kvalitet og kompetenceudvikling

Thies Mathiasen, der er formand for regionens psykiatri-og socialudvalg (DF), glæder sig også til dagens konference:

- Vi vil det bedste for patienterne. Og det skal planen selvfølgelig afspejle. Derfor er det vigtigt, at den kommende psykiatriplan tager udgangspunkt i den nyeste viden og udviklingstendenser, der er på området. For eksempel i forhold til at sikre den rette behandlingskapacitet og hvad vi kan gøre for at skabe mere lighed i sundhed og skabe mere sammenhæng i behandlingen for patienterne og sikre, at vi har det rette personale med de rette kompetencer. 

Forud for dagens konference har der været afholdt cafemøder på flere psykiatriske afdelinger, hvor politikere, personale og repræsentanter for patienter og pårørende har haft mulighed for at komme med deres erfaringer, tanker og input.

Se programmet for dagens konference her

Sendes i høring efter sommerferien

27. august sendes planen i høring blandt en lang række interessenter, som indtil 11. oktober kan komme med deres bemærkninger. Planen skal officielt godkendes af regionsrådet på regionsrådsmødet i december.

 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V