Skip til primært indhold

Syddanskerne byder ind på fremtiden

Hvad tænker unge syddanskere om fremtiden i Syddanmark? Det er regionspolitikerne blevet meget klogere på i løbet af marts måned, hvor de bl.a. har lyttet til unge studerende på en række dialogmøder rundt om i hele regionen.

På møderne har både unge og repræsentanter fra kommuner, uddannelser, interesseorganisationer, kulturinstitutioner m.fl. budt ind med viden og visioner om fremtidens Syddanmark, og alle disse input skal nu omsættes til en ny strategi for regional udvikling i Syddanmark.

Godt job tæt på venner og familie

- Når vi spørger de unge om, hvad de ønsker for fremtiden, så er et godt job og et liv tæt på venner og familie noget, der betyder meget for dem. Nogle drømmer også om at starte egen virksomhed, og nogle har fokus på bæredygtighed af hensyn til klimaet. Det er rigtig spændende at høre, og vi gør alt, hvad vi kan, for at skabe de rammer, der kan få ønskerne til at gå i opfyldelse, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark.

Glad for stort engagement

Hun understreger samtidig, at det kræver et fortsat stærkt samarbejde og nye partnerskaber mellem regionen og kommunerne, uddannelsesinstitutionerne og en række andre parter at skabe de bedste rammer for fremtiden. Derfor glæder hun sig over det store engagement, der har været fra kommunernes og andre samarbejdspartneres side i forbindelse med dialogmøderne i Odense, Esbjerg, Aabenraa og Kolding.

Parat til fremtidens arbejdsmarked

- Strategien skal rumme de udfordringer, vi i fællesskab kan blive enige om er vigtige at løse. Det kan fx være, at vi i Syddanmark har de kompetencer, der skal til, for at vi kan begå os på fremtidens arbejdsmarked. Således blev det ofte nævnt på dialogmøderne, at det er vigtigt, at man kan tage en uddannelse uanset, hvor i regionen man bor, siger Stephanie Lose og nævner også det gode dansk-tyske samarbejde om fx kultur og uddannelse som noget, der fortsat skal prioriteres.

Klimaet fylder i fremtiden

Også de negative følger af klimaforandringer i form af fx skybrud, grundvandsstigninger og stigninger i havniveauet har optaget deltagerne på dialogmøderne.

Formand Søren Rasmussen (DF), Udvalget for regional udvikling, siger:

- Regionsrådet har besluttet, at FN’s verdensmål skal sætte rammen for den nye strategi. De mange input, der er kommet inden for klimaområdet, bestyrker mig i, at vi skal prioritere en indsats inden for dette område.

Datacentre og mobilitet

Søren Rasmussen nævner bl.a. datacentrenes energiforbrug som noget, der interesserer syddanskerne.

- Vi skal derfor arbejde for, at de datacentre, der bygges i Syddanmark, bruger energien klogt, så fx overskudsvarmen fra datacentrene og andre energitunge virksomheder kan bruges til at opvarme boliger.

Transport og mobilitet har også været i fokus på møderne og vil være en vigtig del af den kommende strategi.

- Vi skal sikre, at der er den bedst mulige mobilitet i Syddanmark - også af hensyn til klimaet. Så i den kommende strategi fortsætter vi samarbejdet med blandt andre de syddanske kommuner om at sikre så gode og klimakloge transportveje som muligt, slår Søren Rasmussen fast.

Nu udarbejdes der et forslag til strategien, som skal i høring i løbet af sommeren. Den endelige strategi forventes fremlagt for regionsrådet til vedtagelse til december og gælder fra 2020 til og med 2023.

Fakta om regional udvikling:

Region Syddanmark arbejder med regional udvikling inden for uddannelse og kvalificeret arbejdskraft, sundhedsinnovation, grøn omstilling og klima, infrastruktur og kollektiv trafik, miljø og kulturel virksomhed samt udvikling i yderområderne og grænseoverskridende og internationale samarbejder. Det sker med den regionale udviklingsstrategi som ledetråd.

 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V