Skip til primært indhold

Flere sårbare unge skal gennemføre deres uddannelse

Et nyt tiltag mellem otte kommuner og 13 uddannelsesinstitutioner skal øge andelen af sårbare unge, der gennemfører deres uddannelse. Det skal bl.a. ske ved at ansætte trivselsmedarbejdere på uddannelserne og etablere et eksternt netværk med blandt andet kommunen og psykiatrien. Syddansk Vækstforum bevilger 11 mio. kr. til projektet, mens Region Syddanmarks uddannelsespulje støtter med 5 mio. kr.

Flere end 1.500 sårbare og frafaldstruede elever på 13 syddanske uddannelsesinstitutioner får nu hjælp til at klare sig igennem deres ungdomsuddannelse.

Hjælpen kommer i form af projektet ”Fremskudt trivselsberedskab på ungdomsuddannelserne”, som Syddansk Vækstforum via EU’s Socialfond har bevilget 11 mio. kr. til, mens der samtidig bevilges 5 mio. kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

I projektet er otte kommuner og 13 ungdomsuddannelser gået sammen om en fælles indsats for at få flere sårbare og frafaldstruede unge til at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Det er unge, der kan have forskellige psykiske sygdomme som eksempelvis ADHD, angst, socialfobi, spiseforstyrrelser mm. eller sociale, personlige og økonomiske problemer. Nogle har også et misbrug.

Formand for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Tage Petersen (V), siger:

- Det er enormt vigtigt, at så få som overhovedet muligt bliver tabt på vej igennem uddannelsessystemet. Både nu og i fremtiden mangler vi uddannet arbejdskraft, og samtidig viser undersøgelser, at den faktor, der har størst betydning for livskvalitet, er et arbejde. Derfor vil det være til gavn for både den enkelte og samfundet, hvis vi kan øge andelen af elever, der gennemfører deres uddannelse for efterfølgende at komme ud i job, siger han.

Individuel vejledning til sårbare unge

Konkret skal der etableres et trivselsberedskab på ungdomsuddannelsen i form af en fast trivselsmedarbejder, et eksternt netværk med blandt andet kommunen og psykiatrien samt et internt netværk på skolen med kontaktlærere, vejledere m.fl., som skal træde i kraft, når der er behov for det.

Alle sårbare unge skal have et individuelt vejlednings- og coachingforløb, som skal styrke den unges mulighed for at mestre egen hverdag. Samtidig skal der oprettes gruppeforløb for sårbare unge, med henblik på at de bliver en del af et socialt fællesskab.

Trivselsmedarbejderen skal derudover stå i spidsen for at etablere en trivselskultur på ungdomsuddannelsen. Det indebærer, at lærergruppen skal klædes bedre på til at spotte og håndtere sårbare unge i undervisningen.

Regionsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Stephanie Lose (V), siger:

- I Syddansk Vækstforum har vi en pulje med midler, der er øremærket social inklusion på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. Samtidig er vores største udfordring i forhold til at skabe vækst i fremtiden manglen på kvalificeret arbejdskraft, og dette projekt kan bidrage til, at flere unge gennemfører en uddannelse. Derfor er jeg glad for, at Syddansk Vækstforum kan støtte dette projekt, siger hun.

Projektets forventede resultater er, at 25 pct. af de sårbare unge fastholdes i ungdomsuddannelsen, mens 50 pct. af dem visiteres til kommunen, så de kan få den hjælp, de har brug for, inden de igen kan starte på en ungdomsuddannelse. Derudover skal trivslen på ungdomsuddannelserne øges med 2 procentpoint.

Disse institutioner deltager i ”Fremskudt trivselsberedskab på ungdomsuddannelserne”:

 • Campus Vejle
 • Business College Syd
 • EUC Lillebælt
 • Fredericia Kommune
 • Haderslev Handelsskole
 • Haderslev Kommune
 • IBC
 • Kolding Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Rybners
 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
 • Varde Handelsskole
 • Esbjerg Kommune
 • Varde Kommune
 • Hansenberg
 • Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
 • Svendborg Kommune
 • Sønderborg Kommune
 • EUC Syd
 • Sønderborg Statsskole
 • Alssundgymnasiet Sønderborg

Udover projektet ”Fremskudt trivselsberedskab på ungdomsuddannelserne” har regionsrådet ved samme lejlighed valgt at bevilge midler til fem andre projekter også.

Disse projekter bevilges midler fra Region Syddanmarks uddannelsespulje:

 • Robolæring: 1.705.088 kr.
 • Unge med kant: 2.000.000 kr.
 • Fremskudt trivselsberedskab: 5.000.000 kr.
 • Digitale Gymnasier: 3.000.000 kr.
 • Implementering og faglig forankring af et campusmiljø på Ribe Katedralskole: 2.436.405 kr.
 • Passage til virkeligheden – fremtidens håndværkere: 1.159.527 kr.
 • I alt: 15.301.020 kr.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V