Skip til primært indhold

Sparekatalog afleveret til regionsrådspolitikere

Lukning af fire mindre sygehuse, sammenlægning af akutbiler og ambulancer samt besparelser på medicinudgifterne. Det er tre konkrete spareforslag i det sparekatalog, som Region Syddanmarks direktion nu afleverer til regionsrådspolitikerne. Sparekataloget indeholder i alt 38 forslag til besparelser.

Da de syddanske regionsrådspolitikere i september sidste år indgik forlig om budgettet for 2016, besluttede de samtidig, at der skal spares 200 mio. kr. på sundhedsområdet. Politikerne bad derfor direktionen om at udarbejde et sparekatalog med forslag til besparelser på 210 mio. kr., så politikerne har noget at vælge imellem.

Direktionen har nu afleveret sparekataloget til politikerne. De drøfter forslagene første gang på forretningsudvalgsmødet den 13. januar og sender spareforslagene i høring efter regionsrådsmødet den 25. januar. Efter planen vedtager regionsrådspolitikerne hvilke spareforslag, der skal gennemføres, på regionsrådsmødet den 25. april.

Direktionens sparekatalog indeholder i alt 38 spareforslag. Her er nogle eksempler:

Sygehusene i Middelfart, Give, Tønder og Nyborg foreslås lukket og den behandling, der foregår på disse sygehuse, flyttes til andre sygehuse.

Akutbilerne i Faaborg, Grindsted, Skærbæk og Haderslev foreslås nedlagt og de paramedicinere, der kører disse akutbiler, flyttes over i de lokale ambulancer.

Rådgivning til praktiserende læger foreslås intensiveret med henblik på rationel medicinordination og nye rammer for udlevering af vederlagsfri medicin på sygehuse.

Hvis alle de 38 spareforslag gennemføres, vil regionen spare 135 mio. kr. om året i 2016 og 214 mio. kr. om året i 2019, når forslagene er fuldt gennemført. Politikerne skal vælge spareforslag i kataloget for omkring 187 mio. kr., da den sidste del op til de 200 mio. kr. kommer fra en besparelse på 12,9 mio. kr. i regionshuset i Vejle.

Omstilling i psykiatrien

Med henblik på at finde penge til at reducere tvang indenfor psykiatrien blev administrationen også bedt om at beskrive et omstillingskatalog på 25 mio. kr. indenfor det psykiatriske område.

I forbindelse med dette arbejde har det vist sig, at omstillingsforslagene har et potentiale på i alt 32 mio. kr. Direktionen foreslår, at dette ses i sammenhæng med forventet behov for ekstra penge til i år at finde en varig løsning på det øgede pres på retspsykiatriske sengepladser.

Omstillingskataloget indeholder seks forslag. Et af forslagene handler om at lukke dag- og døgnfunktionen i Børne- og Ungdomspsykiatrien Esbjerg og flytte opgaven til Børne- og Ungdomspsykiatrien Aabenraa. Et andet omstillingsforslag går på at reducere Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle med et halvt døgnafsnit svarende til 15 sengepladser, når afdelingen flytter ind i det nye psykiatrisygehus i Vejle i 2017. De resterende forslag drejer sig blandt andet om administrative besparelser.

Medarbejderne på regionens sygehuse er her i formiddag blevet orienteret om forslagene i sparekataloget.

 

Sparekataloget i hovedtræk

Se kort over forslag til lukning af sygehuse og flytning af aktiviteter

Se kort over forslag til nedlæggelse af akutbiler

Yderligere oplysninger

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40

Video til test

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU02V