Skip til primært indhold

Der er brug for alle syddanskere

Region Syddanmark har netop lagt sidste hånd på udkastet til den nye vækst- og udviklingsstrategi, som sigter mod at gøre Syddanmark til en mere attraktiv, aktiv og produktiv region. Strategien sendes nu i ti ugers høring.

Alle ressourcer skal i spil. Det er hovedbudskabet i den nye vækst- og udviklingsstrategi for Region Syddanmark. For væksten drives af mennesker, der forstår at bruge rammevilkårene og mulighederne fra deres lokalområder. Og der er i høj grad brug for at få alle menneskelige ressourcer i spil.

- Vækst og arbejdspladser skabes af mennesker, og det gør byudvikling, uddannelse, sundhed og omgivelser også, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og fortsætter:

- Al politik handler til syvende og sidst om at gøre noget for mennesker og med mennesker. Derfor er omdrejningspunktet i strategien også, hvordan vi kan udvikle det samfund og den region, vi lever i. Væksten ligger gemt i det gode liv. 

Borgere og områder er forskellige

Hvad det gode liv er, er forskelligt fra borger til borger. For nogle er det byernes mange tilbud og hektiske hverdag, mens andre finder sig bedst tilrette med freden, roen og den skønne natur på landet. Et godt helbred, gode relationer til venner, naboer og familie og et spændende og udfordrende job er de fleste dog nok enige i vigtigheden af.

- Isolerede indsatser virker ikke. Et vilkår for at kunne skabe vækst er at tage udgangspunkt i de lokale styrker rundt om i regionen og bruge dem aktivt. Men det kræver, at vi fra regional og kommunal side fortsætter vores stærke samarbejde om at tilbyde uddannelsesmuligheder, sundhedstilbud, attraktive omgivelser og udfordrende arbejdspladser. Vi forsøger med strategien at lave en sammenhængende indsats mellem alle de ting, som er forudsætninger for at kunne leve et godt liv, siger regionsrådsformanden. 

Syddanmark skal vokse

Regionsrådet har udpeget seks håndtag inden for uddannelse, kultur, erhvervsfremme, klima- og miljø, sundhed og infrastruktur, som kan bruges til at bringe flere muligheder i spil for syddanskerne og de syddanske virksomheder. Jo flere af de seks håndtag, der drejes i rigtig retning, desto bedre bliver mulighederne for at leve et godt liv og for at drive virksomhed i Syddanmark. Og det er en forudsætning for at indfri de syddanske visioner og mål frem mod 2020. Vejen mod de tre mål om at gøre Syddanmark mere aktiv, produktiv og attraktiv følges via syv indikatorer: 

  • 12.000 flere borgere i Syddanmark (svarende til én pct. befolkningstilvækst)
  • Otte af 10 borgere vurderer deres lokalområde som attraktivt
  • Arbejdsstyrken skal øges med fem pct.
  • Syddanmark skal have den største årlige produktivitetsvækst blandt regionerne
  • Otte af ti skal opleve, at de får brugt deres talenter og evner
  • Andelen af syddanskere med kompetencegivende uddannelse skal op med tre procentpoint
  • Mobilitet og rejsetider må ikke forringes trods stigende trafikmængder

- Hverken Danmark eller Syddanmark har råd til at have spildte ressourcer eller egne, som ikke bidrager til samfundet. Derfor skal vi have alle med. Både fordi det giver bedre liv at være en del af arbejdsmarkedsfælleskabet, og fordi vi har brug for alle, understreger Stephanie Lose.   

Den nye vækst- og udviklingsstrategi er et resultat af en tæt dialog mellem regionen, de 22 kommuner, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, organisationer og frivillige i Region Syddanmark.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V