Skip til primært indhold

Målrettet kulturstøtte skal øge kendskabet til Syddanmark

De mange kulturstøttekroner fra Region Syddanmark skal gives til tematiske kultursatsninger og større begivenheder. Det vil være med til at øge synligheden af regionen, mener Stephanie Lose, formand for Udvalget for Regional Udvikling.

Kulturstøtten fra Region Syddanmark skal målrettes mod at skabe vækst og udvikling i Trekantområdet, Sydvestjylland, Fyn og Sønderjylland.

Det fremgik, da regionsrådet debatterede støtten til en række tematiske kultursatsninger fra flere af regionens største kultur-operatører fra de fire byregioner.

Kan øge tilflytning

Opbakningen glæder formanden for Udvalget for Regional Udvikling, Stephanie Lose (V).

- Det er vigtigt, at kulturkronerne arbejder så godt som muligt for at synliggøre regionen som et godt sted at bo, arbejde og i det hele taget leve og opleve i. Kulturbegivenhederne kan ud over at understøtte særpræg, styrker og potentialer i de enkelte lokalområder også trække turister til og synliggøre regionen i forhold til kommende tilflyttere. Det er alt sammen noget, der styrker vækst og udvikling i hele regionen, forklarer Stephanie Lose.

Støtte til festuge, udstillinger og musik

Her er de kulturbegivenheder, som har ansøgt og fik tildelt kulturstøtte fra regionsrådet:
 
Byregion Trekantområdet: Trekantområdets festuge samler mange aktører, som er med til at binde trekantområdet sammen og forstærker samarbejdet mellem de involverede kommuner og kulturaktører. Det er ambitionen, at man på sigt kan tiltrække større kulturevents og måske flere borgere til området. I alt bevilgede regionsrådet 1,4 mio. kr. til festugen.

Byregion Sydvestjylland: Kunstudstillingen ”Wadden Tide – udtryk der sætter aftryk” – er en international kunstudstilling med internationale kunstnere fra andre vadehavslande i verden. Arrangementet sætter fokus på området og samler mange aktører, deltagere og turister. Med Vadehavsområdet udnævnt til UNESCO’s Verdensnaturarvsliste er projektet med til at brande området.  Regionsrådet har bevilget én mio. kr. til udstillingerne.

Byregion Fyn: Regionsrådet har bevilget 600.000 kr. til Odense Kommune til fejringen af komponisten og musikeren Carl Nielsen i 2015, hvor han ville være fyldt 150 år. Alle 10 kommuner på Fyn involveres i projektet. Projekterne i Carl Nielsen fejringen spænder fra Carl Nielsen musikvideoer, symfoniske koncerter med festligheder især omkring 150 års dagen den 9. juni 2015, opera på Slottet m.m. Projektet ventes at give genlyd over hele Fyn og tiltrække rigtig mange turister. Derudover bevilges der 800.000 kr. til Faaborg-Midtfyn Kommune til udvikling af en årlig tilbagevendende multikulturel festival ”At the Castle” på Egeskov Slot.

Byregion Sønderjylland: Regionsrådet har bevilget 990.000 kr. til udvikling af Filmvæksthus i Tønder – Filmby Vest, som er ved at udvikle sig til den eneste kulisseby uden for København. Byen skal skabe rammerne for forskellige filmaktiviteter og være med til at brande hele Sønderjylland som et kreativt sted bl.a. med film som en væsentlig faktor. Samtidig kan filmby Vest være med til at forstærke det grænseoverskridende samarbejde.

Der er også bevilget 250.000 kr. til Haderslev Kommune til udvikling af en årlig tilbagevendende lysfest den 4. maj. Lysfesten tager udgangspunkt i fredsbudskabet fra Danmarks befrielse i 1945. Projektet fremmer anvendelsen af kulturmidlerne i mindre bysamfund.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V