Skip til primært indhold

Totalrådgiver skal fremlægge køreplan

Region Syddanmark mangler stadigvæk svar på en række spørgsmål til dispositionsplanen for Nyt OUH fra totalrådgiveren, Medic OUH. Det er nu aftalt, at totalrådgiveren i næste uge skal komme med en køreplan for det videre arbejde.

Region Syddanmark har igennem en periode manglet svar på væsentlige spørgsmål om arealudnyttelse og økonomi i det dispositionsforslag for Nyt OUH, som totalrådgiveren Medic OUH har fremlagt.

På et møde 26. juni blev styregruppen for Nyt OUH og totalrådgiveren dog enige om, at totalrådgiveren inden den 3. juli skal komme med et forslag til, hvordan dispositionsforslaget kan færdiggøres, samt en plan for den næste fase – projektforslagsfasen – tillige med en organisations- og bemandingsplan.

Dermed forventer Region Syddanmark at få svar på de bekymringer, der har været ved det dispositionsforslag, som totalrådgiver tidligere har fremsendt og dermed udrydde den tvivl, som styregruppen har haft. Karsten Uno Petersen (S), der er formand for innovationsudvalget i Region Syddanmark, er tilfreds med dette.

- Innovationsudvalget ønsker en hurtig afklaring af økonomien og arealerne i dispositionsforslaget. Køreplanen skal både indeholde en plan for færdiggørelse af dispositionsforslaget og en projekteringstidsplan, så udvalget kan se, hvordan de næste faser i projektet vil forløbe. Vi kan ganske enkelt ikke se bort fra de krav, som staten har stillet til projekt, og vi skal samtidig sikre os, at byggeriet indeholder de elementer, der er nødvendige for at kunne drive det fremtidige universitetssygehus.

Medic OUH´s forslag til køreplan for resten af processen vil blive fremlagt på et møde torsdag den 3. juli.

Nødvendigt med en gennemarbejdning

Tvivlen om arealer og økonomi i dispositionsforslaget har udskudt den politiske behandling og godkendelse. Først når totalrådgiverens oplæg til en ny tidsplan foreligger, kan der gives et bud på den tidsmæssige konsekvens af, at dispositionsforslaget ikke er kommet til politisk behandling endnu.

Kontaktoplysning

APPFWU01V