Skip til primært indhold

Region Syddanmark og Medic OUH fortsætter samarbejdet

Region Syddanmark fortsætter samarbejdet med totalrådgiveren for det nye universitetshospital i Odense. Nu skal dispositionsforslaget, der tegner rammerne for regionens nye supersygehus færdiggøres.

Totalrådgiveren for Nyt OUH, Medic OUH, har henover sommeren bearbejdet Nyt OUH-projektet og den tilhørende økonomi. Projektet blev udfordret, efter Medic OUH afleverede et dispositionsforslag, som efterlod regionen og bygherrerådgiveren i tvivl om, hvorvidt økonomien i projektet kunne holde. 

På baggrund af en indgående dialog, har Medic OUH imidlertid overfor Region Syddanmark fremlagt et forslag til, hvordan dispositionsforslaget kan rettes til. Innovationsudvalget er på et møde 21. august blevet orienteret om forslaget, og udvalget har taget forslaget til efterretning og forventer på baggrund af ændringerne, at totalrådgiveren kan føre byggeriet til ende.

- Vi har været tvunget til at stoppe processen, så vi var sikre på, at planen kunne leve op til de krav, som er pålagt byggerier for kvalitetsfondsmidler. Vi ville simpelthen ikke risikere at stå med et byggeri, der skulle beskæres i forbindelse med et udbud. Jeg er derfor glad for, at alt tyder på, at vi igen er på rette spor, siger Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Innovationsudvalget i Region Syddanmark.

Region Syddanmark har flere gange i løbet af sommeren afholdt møder med Medic OUH for i fællesskab at afdække usikkerhederne og finde løsninger, og det er nu lykkedes.

Trygge ved projektet

De centrale udfordringer drejede sig blandt andet om, hvorvidt der var afsat for store arealer til andet end kliniske formål, og hvorvidt økonomien i byggeriet af Nyt OUH kunne holde, og de usikkerheder er nu afklaret.

- Vi er blevet enige med Medic OUH om problemerne i projektet, og de er blandt andet kommet med gode forslag til at eliminere noget af spildpladsen, som vi mener, ville fordyre byggeriet unødigt. Vi er tilfredse med deres forbedringsforslag, som gør os trygge ved økonomien og projektets fremtid. Forslagene skal stadig bearbejdes, men vi er overbeviste om, at Medic OUH kan levere et robust og effektivt sygehus i 2022, forklarer Karsten Uno Petersen.

Reduktion af areal påvirker ikke behandling

Region Syddanmark ønskede at reducere antallet af kvadratmeter, som ikke skal bruges til kliniske formål. Og den nye plan betyder, at der bliver skåret 20.000 etagekvadratmeter til ikke-kliniske formål af byggeriet, samt at der er mulighed for at reducere arealet yderligere. Dermed vil regionen leve op til kravene til kvalitetsfondsbyggerier.

Reduktionen af kvadratmeterne kommer ikke til at ændre på kvaliteten af behandlingen på sygehuset, ligesom det heller ikke kommer til at påvirke mulighederne for at udbygge Nyt OUH på et senere tidspunkt.

Foruden reduktionen af arealet, stiller Medic OUH med en ny organisation og bemanding, som regionen har tillid til kan færdiggøre dispositionsforslaget og gennemføre de næste faser.

Forsinkelse ikke fastslået

Dispositionsforslaget forventes at blive fremlagt for de politiske udvalg og regionsrådet i henholdsvis marts og april 2015. Derefter vil totalrådgiveren kunne starte på næste fase af projektet.

- Vi er naturligvis skuffede over, at totalrådgiveren ikke har kunnet levere et tilfredsstillende forslag til tiden, og det betyder desværre, at patienterne må vente længere end forventet, før de kan få glæde af det nye universitetssygehus, siger Karsten Uno Petersen.

Region Syddanmark estimerer, at byggeriet vil stå færdigt i midten af 2022.

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Karsten Uno Petersen (S), Innovationsudvalget, Region Syddanmark, telefon 2163 1193

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 2946 7125

Konstitueret projektdirektør Peter Fosgrau, Nyt OUH, Region Syddanmark, telefon 2629 0798

Kontaktoplysning

APPFWU02V