Skip til primært indhold

Regionen sælger fire sygehuse

Mandag besluttede regionsrådet i Region Syddanmark at sælge sygehusene i Augustenborg, Hviding, Faaborg og Ringe til statens ejendomsselskab, Freja ejendomme A/S.

Region Syddanmark sælger Augustenborg, Hviding, Faaborg og Ringe sygehuse til Freja ejendomme A/S til en samlet kontant sum på 16,7 mio. kr. med henblik på, at Freja udvikler områderne til videresalg. Desuden er der aftalt en overskudsdeling mellem regionen og Freja, hvis Freja sælger bygningerne videre med overskud inden for de næste syv år.

Når Region Syddanmark sælger bygningerne, skyldes det, at de bliver ledige som følge af regionsrådets tidligere vedtagelse af den fremtidige struktur for regionens sygehuse inklusiv de psykiatriske sygehuse.

Og tilbage i april 2013 vedtog regionsrådet en rammeaftale om salg af større ledige ejendomme i Region Syddanmark til statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme A/S.

Glæde over salg

- Jeg er utrolig glad for, at vi i dag kan overlade opgaven med at skabe nyt liv og sikre lys i vinduerne i de fire sygehus-ejendomme til Freja ejendomme. Selskabet står for kompetence, erfaring og soliditet, det er ejet af den danske stat og har midlerne til at investere langsigtet. Og vigtigst af alt, så tager Freja ansvar både for lokalsamfundet og de menneskers liv og vilkår, det får indflydelse på, pointerer regionsrådsformand Carl Holst (V).

Henriksholm i Vedbæk er et eksempel på en ejendom, Freja har udviklet. Området husede indtil 2009 Forsvarskommandoen og er nu ved at blive omdannet til boligområde.

Freja har ikke lagt sig fast på den fremtidige anvendelse af sygehusbygningerne i henholdsvis Augustenborg, Hviding, Faaborg og Ringe, men overtager ejendommene med henblik på videreudvikling og gensalg. Freja tager udgangspunkt i, at der er mulighed for at iværksætte tiltag, der kan forøge ejendommenes værdi inden et gensalg.

- Vi glæder os til at komme i gang med udviklingen af sygehusbygningerne. Vi ser det som en vigtig samfundsopgave at få skabt nyt liv i ejendommene til glæde for lokalsamfundene og Region Syddanmark. Og vi er meget glade for det samarbejde, vi har med Region Syddanmark og kommunerne, som har taget rigtig godt imod os, siger den administrerende direktør i Freja ejendomme A/S, Karen Mosbech.

Overskudsdeling en del af salget

Region Syddanmark får samlet 16,7 mio. kr. for de fire sygehuse. Købesummen fordeler sig på følgende måde; Augustenborg Sygehus 0 kr., Hviding Sygehus 2,9 mio. kr., Faaborg Sygehus 5,5 mio. kr. og Ringe Sygehus 8,3 mio. kr.

Købspriserne skal ses i sammenhæng med en overskudsdeling af nettoavancen af et eventuelt overskud ved Frejas videresalg af ejendommene på 50 procent til Region Syddanmark og 50 procent til Freja, hvis det sker inden for syv år fra overtagelsesdagen.

For Augustenborg Sygehus gælder en særlig overskudsdelingsmodel, der indebærer, at såfremt ejendommen gensælges af Freja med et samlet overskud på op til eller lig med 10 mio. kr. tilfalder 50 procent af overskuddet Region Syddanmark. Ved et samlet overskud på over 10 mio. kr. og op til eller lig med 40 mio. kr. tilfalder 60 procent af overskuddet Region Syddanmark, mens Region Syddanmark ved et samlet overskud på over 40 mio. kr. vil modtage 80 procent af overskuddet.

Samtidig med regionens salg af sygehusene er der indgået en driftsaftale mellem regionen og Freja omkring den enkelte ejendom, indtil regionen er flyttet ud af sygehusbygningerne.

Udflytning fra sygehuse

Psykiatrien flytter fra Augustenborg Sygehus i Sønderborg til et nyt psykiatrisygehus i Aabenraa i 2015. Der etableres desuden lokalpsykiatri i Sønderborg omkring 2016. For Hviding gælder det, at sygehuset lukker i 2015 og psykiatrien flytter herfra til Esbjerg. Med hensyn til Faaborg flyttede de sidste sundhedsfunktioner ud af Faaborg Sygehus i 2011, og da bygningerne blev udbudt til salg i 2012 var det uden resultat. Med hensyn til sygehuset i Ringe fraflyttes det efter planen i 2020-2021.

Kontaktoplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210

Administrerende direktør Karen Mosbech, Freja ejendomme A/S, telefon 3373 0800

APPFWU01V