Skip til primært indhold

Tal til patientjournalen

Region Syddanmark videreudvikler et system, der skal gøre journalarbejdet på sygehusene nemmere og dermed give sygehuspersonalet mere tid til patienterne.

Der er travlt på de danske sygehuse. Sygehusene kan nemlig foretage flere og flere behandlinger, men det er ikke kun behandlingerne, der er blevet flere. Det er dokumentationskravene også.

Derfor vil Region Syddanmark nu videreudvikle og udbrede systemer, der skal gøre journalisering nemmere og sikre mere opdaterede journaler. Og netop en nemmere arbejdsgang og udsigten til bedre værktøjer til sygehusene glæder formanden for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S).

- Vi skal hele tiden se på, hvordan vi får effektiviseret arbejdsgangene i sundhedsvæsenet. Vi får i de kommende år flere ældre og flere kronikere, og derfor skal vi frigøre flest mulige hænder til den egentlige behandling og pleje.

Regionsrådet har besluttet at udbrede to systemer på sygehusene; talegenkendelse og digital diktering. Systemerne har hver deres styrker og bliver indført på sygehusene i forskellige tempi og omfang.

Fordele og ulemper

Med digital diktering indtaler lægen eller sygeplejerskerne journalnotatet ved hjælp af en diktafon og gemmer det som en lydfil. Modellen fungerer godt og effektivt i mange situationer, men journalen bliver ikke lavet færdig med det samme, idet det digitale diktat efterfølgende skal skrives ind i journalen af en sekretær.

Hvis lægen eller sygeplejersken anvender talegenkendelsessystemet, dikterer de ligeledes notatet via en diktafon, men nu indføres kommentarerne direkte som tekst på skærmen i patientens journal.

Udover at talegenkendelsessystemet kan anvendes til at optimere arbejdsgangene med skrivning af notater, kan det desuden give lægen eller sygeplejersken en nemmere måde at navigere rundt i journalen uden brug af mus og tastatur, idet klinikeren med simple kommandoer såsom ”åbn journal” eller ”gå til medicinoversigt” kan spare en række tastetryk.

Det skal give mening

Netop enkelthed og optimering er nøgleord i det kommende udviklingsarbejde, og sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen håber, at systemerne vil lette hverdagen på sygehuseafdelingerne.

- Vi skal som politikere skabe de bedst mulige vilkår for personalet, og med et velfungerende digital dikterings- og talegenkendelsessystem kan vi gøre hverdagen betydeligt nemmere for dem. Det vigtige er nu, at vi får skabt et system, der giver mening og fungerer i deres travle hverdag, siger Poul-Erik Svendsen.

Gode erfaringer

Region Syddanmark har gode erfaringer med anvendelse af digital diktering, men der mangler en harmoniseret regional løsning, som arbejder sammen med den elektroniske journal. Den regionale digitale dikteringsløsning forventes at blive taget i anvendelse på sygehusene fra maj 2014.

Talegenkendelsessystemet, der skal bredes ud på alle sygehusene i regionen, tager udgangspunkt i et arbejde, som man allerede har igangsat på Sygehus Lillebælt. Her har man siden 2006 arbejdet med et system til deres nuværende, elektroniske patientjournal.

Sygehus Lillebælt bliver de første, som skal tage det nye regionale talegenkendelsessystem i anvendelse. Det forventes, at de øvrige sygehuse i regionen, i løbet af de næste par år på udvalgte afdelinger vil tage talegenkendelse i anvendelse, som et supplerende værktøj udover digital diktering.

Systemerne vil nu komme i udbud, og udgifterne til projektet kommer til at løbe op i 21,7 mio. kr.

Yderligere information:

Formand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark, 
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 2946 7125

Kontaktperson

APPFWU01V